close
Share with your friends

Usługa Twój e-PIT najpopularniejszym sposobem składania zeznań rocznych przez internet

Usługa Twój e-PIT najpopularniejszą w internecie

Rośnie liczba Polaków, którzy swoje zeznania podatkowe składają przez internet. W tym roku już blisko 70% podatników deklaruje, że skorzysta z takiej możliwości. Jak wynika z badania KPMG w Polsce, najpopularniejszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego przez internet jest wprowadzona w tym roku usługa Twój e-PIT (50% wskazań). Rośnie liczba osób, które przekazują 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP zamierza wesprzeć 84% respondentów. Blisko połowa podatników zamierza w zeznaniu PIT 2018 skorzystać z odliczenia ulg podatkowych (45% wskazań). Podatnicy najczęściej chcą rozliczyć ulgę na dziecko – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatnicy pozytywnie o usłudze Twój e-PIT

W 2019 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2018 rok przez internet wzrosła aż o 13 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 69%. Polacy rozliczający się przez internet, najczęściej (50% wskazań) korzystają z usługi Twój e-PIT, która została wprowadzona w tym roku.

90% podatników składających zeznanie podatkowe PIT za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, oceniło ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie. System logowania do usługi jest postrzegany przez 93% Polaków jako zdecydowanie lub raczej bezpieczny. Podatnicy najczęściej (76% wskazań) logowali się do systemu Twój e-PIT za pomocą takich danych jak: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), imię i nazwisko, oraz kwota przychodu w zeznaniu PIT 2017 oraz jedną z kwot przychodu za 2018 rok (np. z informacji PIT 11), jak również kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok. Natomiast 24% respondentów badania używała w tym celu zaufanego profilu.

Korzystając z usługi Twój e-PIT, 38% podatników biorących udział w badaniu KPMG zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowego bez dokonywania w nim żadnych zmian. 35% Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast co piąty podatnik (20%) odrzucił wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT. Aż 93% zeznań złożonych przez usługę Twój e-PIT dotyczyło formularza PIT-37.

Tak duży wzrost osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2018 rok przez internet, jest niewątpliwe wynikiem wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, usługi Twój e-PIT. Jak pokazują wyniki raportu KPMG, już połowa podatników, którzy postanowili rozliczyć swoje zeznanie roczne PIT przez internet, skorzystali z usługi Twój e-PIT. Świadczy to o tym, że podatnicy docenili zalety tej formy rozliczenia się z fiskusem. Należy również zaznaczyć, że w tym roku usługa ta została udostępniona jedynie tym osobom, które rozliczają się na formularzu PIT-37 oraz PIT-38 – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

pl-z-jakiego-sposobu-składania-zeznania-podatkowego-za-2018-rok-przez-internet

85% Polaków płaci podatek PIT w miejscu zamieszkania

W tegorocznej edycji badania o 2 punkty procentowe do 85% wzrosła liczba Polaków, którzy rozliczają się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania, a 10% respondentów deklaruje, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowanych. W miejscu samego zameldowania rozliczy się natomiast 5% Polaków. 

pl-gdzie-polacy-skladaja-roczne-zeznania-podatkowe

Rośnie liczba podatników wypełniających PIT samodzielnie

Sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 14% Polaków. O 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosła liczba podatników, którzy samodzielnie wypełniają swój PIT (48% wskazań). Pomimo deklarowanego braku trudności w rozliczeniu PIT, aż 44% osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Najczęściej są to osoby z rodziny lub znajomi, doradcy podatkowi oraz księgowi. 

pl-czy-podatnicy-samodzielnie-wypelniaja-PIT

Przygotowanie zeznania rocznego PIT postrzegane jest przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to z wielu składowych, w tym z wprowadzonej od tego roku usługi Twój e-PIT. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na rozbieżność pomiędzy oceną poziomu trudności wypełnienia zeznania podatkowego przez podatników a odsetkiem Polaków samodzielnie wypełniających PIT. Zaledwie co drugi Polak podlegający obowiązkowi rozliczenia z urzędem skarbowym sporządza zeznanie podatkowe PIT samodzielnie – mówi Grzegorz Grochowina menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

45% Polaków korzysta z ulg podatkowych

Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym PIT za 2018 rok 45% podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Jest to wzrost aż o 6 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (66% spośród podatników korzystających z ulg). Ulgę prorodzinną statystycznie częściej rozliczają podatnicy w przedziale wiekowym 35-44 lata (94% wskazań). 16% podatników odliczyło bądź odliczy w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne, a 14% skorzysta z odliczenia dostępnego w ramach ulgi z tytułu darowizn. 

84% podatników przekaże 1 procent podatku na rzecz OPP

W tym roku 84% Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost o 2 punkty procentowe r/r). Chęć przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z poziomem wykształcenia podatników. Jednocześnie aż 98% Polaków zdaje sobie sprawę, że przekazywanie 1 procenta podatku na rzecz wybranych OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego. Takiej świadomości nie mają najczęściej osoby z podstawowym wykształceniem, gdzie 11% wyraża przekonanie, że 1 procent podatku stanowi dla nich dodatkowe obciążenie podatkowe.

Blisko 8 na 10 respondentów przekazujących swój 1 procent przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. O 5 punktów procentowych do 13% zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniej edycji badania liczba podatników, którzy wybierają OPP w sposób losowy.

 

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl

****

O BADANIU:

Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018” zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2018. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-13.03.2019 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2018 rok.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)