close
Share with your friends

Większość przedsiębiorców nie jest gotowa na nowy standard rachunkowości w zakresie leasingu

Część firm nie gotowa na nowy standard rachunkowości

Raport KPMG International pt. „Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?” prezentuje kluczowe wyzwania, przed którymi stanęły i mogą stanąć przedsiębiorstwa przy wdrażaniu nowego standardu rachunkowości w zakresie leasingu. W badaniu KPMG wzięło udział ponad 800 firm na całym świecie, z których ponad 550 ma swoją siedzibę w obu Amerykach, prawie 100 w EMEA i prawie 150 w ASPAC. Uwzględniono zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, wywodzące się ze wszystkich głównych gałęzi przemysłu.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Mimo, iż nowy standard MSSF 16 wszedł w życie z początkiem 2019 r., to większość firm jest nieprzygotowana do jego stosowania. Blisko połowa spółek biorących udział w badaniu zakończyła etap identyfikacji umów leasingu lub inwentaryzacji odpowiednich umów, jednak tylko ćwierć z nich ukończyła etap oceny wpływu rachunkowego wdrożenia nowego standardu. 13 proc. ankietowanych organizacji wybrało bądź zaprojektowało rozwiązanie IT mające służyć odpowiedniemu stosowaniu standardu, a 83 proc. badanych firm nie zakończyło jeszcze etapu gromadzenia danych i ich oceny. Ogółem zaledwie 3 proc. firm w pełni zrealizowało swoje projekty w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości leasingowej. 

Nowy standard MSSF 16, zmieniający zasady ujmowania leasingu, ma wpływ na firmy we wszystkich branżach, jednak poziom tego wpływu jest uzależniony od posiadanego portfela umów leasingowych. Przedsiębiorcy, których większość umów dotyczących korzystania z aktywów jest klasyfikowana jako leasing operacyjny zlokalizowany w wielu miejscach, potrzebują znacznie więcej czasu na jego wdrożenie. 73 proc. firm biorących udział w badaniu KPMG to przede wszystkim podmioty korzystające z majątku na podstawie umów klasyfikowanych jako leasing, a większość ich umów to umowy leasingu operacyjnego.

Nasze doświadczenie w implementacji tego standardu w przedsiębiorstwach bez względu na branżę, w której działają potwierdza, że czas początkowo szacowany na wdrożenie standardu zwykle okazywał się dłuższy. Pierwotne harmonogramy ulegały wydłużeniu i zwykle nie doceniano czasu niezbędnego na zgromadzenie kompletnych umów, ich analizę, a także na implementację odpowiedniego narzędzia IT – mówi Monika Warmbier, partner i szef zespołu doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce.

Identyfikacja wszystkich zawartych umów leasingu jest jednym z najtrudniejszych elementów. Trudności sprawia samo zlokalizowanie i zapewnienie kompletności znacznej liczby istniejących umów, w szczególności zapewnienie, że ujmowane są wszystkie umowy, zawarte w ramach większych umów o świadczenie usług lub dostaw takich wbudowanych umów. Zapewnienie, że wbudowane umowy leasingowe są odpowiednio zidentyfikowane może wymagać znacznej ilości czasu, jak również zaangażowania większej liczby pracowników księgowych. Identyfikacja wbudowanych umów leasingu jest wymieniana przez firmy biorące udział w badaniu KPMG jako największe wyzwanie.

Blisko połowa respondentów badania stwierdziła, że wybrała oprogramowanie do księgowości leasingowej, ale tylko jedna czwarta faktycznie ukończyła ocenę księgową. Tymczasem mniej niż jedna piąta firm zakończyła opracowanie wymagań systemowych i przygotowanie planu działania dotyczącego rozwiązań programowych. Są to ważne czynniki umożliwiające wybór najbardziej odpowiedniego oprogramowania księgowego lub dokonanie zmian w istniejących systemach. 83 proc. respondentów przyznało, że pracuje nad gromadzeniem i sprawdzaniem poprawności danych, co jest czasochłonnym, ale koniecznym krokiem w celu wygenerowania obliczeń i sprawozdawczości finansowej zgodnie z nowymi standardami. Ogółem zaledwie 3 proc. firm zakończyło wdrażanie nowych standardów, a ponad dwie trzecie stwierdziło, że implementacja standardów wiąże się z licznymi trudnościami.

Nowy standard już obowiązuje natomiast część przedsiębiorców nadal jest w trakcie jego wdrażania. Biorąc pod uwagę tempo projektów oraz wyzwania, przed którymi stoją firmy, naszym zdaniem po zakończeniu projektów wdrożeniowych przyjdzie czas na sprawdzenie ich poprawności: porównanie poziomu płatności leasingowych wykorzystanych w kalkulacjach z płatnościami zidentyfikowanymi jako pochodzące z umów leasingu, uzgodnienie faktycznych przelewów do rozliczeń zobowiązań leasingowych, czy weryfikacja przyjętych założeń np. w zakresie ustalenia okresu leasingu poszczególnych umów. Na tym etapie rezultaty mogą być również odmienne od oczekiwanych – mówi Tomasz Ciach, menedżer w zespole doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce.

 

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

****

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?” prezentuje kluczowe wyzwania, przed którymi stanęły i mogą stanąć przedsiębiorstwa przy wdrażaniu nowego standardu rachunkowości w zakresie leasingu. W badaniu KPMG wzięło udział ponad 800 firm na całym świecie, z których ponad 550 ma swoją siedzibę w obu Amerykach, prawie 100 w EMEA i prawie 150 w ASPAC. Uwzględniono zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, wywodzące się ze wszystkich głównych gałęzi przemysłu.

***

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)