close
Share with your friends

Bycie liderem w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji wymaga działania jak startup

Bycie liderem w TMT wymaga działania jak startup

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) można podzielić na te, które są organizacjami ambitnie wyznaczającymi cele, osiągając w ten sposób zyski oraz te, które nie nadążają za tempem zmian nowej gospodarki cyfrowej. Innowacyjność nie polega na inwestowaniu w najnowsze technologie, ale jest przede wszystkim kwestią tworzenia nowych modeli biznesowych i pomysłów, które stwarzają możliwości rozwoju. KPMG zidentyfikowało 9 kluczowych cech, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu organizacji w erze cyfrowej. Na tak konkurencyjnym rynku globalnym, organizacje z obszaru technologii, mediów i telekomunikacji muszą myśleć, inwestować i działać jak startupy.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

W oparciu o badanie rynku, KPMG opracowało listę 9 cech, które są kluczowe dla organizacji dążących do pozycji lidera w sektorze TMT. Ramy te identyfikują obecne niedociągnięcia, które stoją na przeszkodzie do bycia liderem oraz wskazują właściwe działania, aby stać się jednym z nich.

Dominujące przedsiębiorstwa to te, które, mają silną wizję i jasną strategię. Ich pracownicy są bardziej zaangażowani, a ich klienci bardziej lojalni, co pozwala im podejmować większe ryzyko i dążyć do realizacji ich wizji. Na konkurencyjnym, globalnym rynku TMT organizacje muszą myśleć, inwestować i działać bardziej jak startupy. Ponadto organizacje nie mogą czekać na pojawienie się nowych możliwości z zewnątrz, ale samodzielnie inicjować i tworzyć możliwości rozwoju swojej organizacji.

Kultura przedsiębiorczości nie jest czymś, co można stworzyć ad hoc. Nie jest też przede wszystkim budowana poprzez akwizycje i uruchamianie nowych startupów. Trzeba zapewnić odpowiednie warunki, aby pracownicy i firmy mogły się rozwijać. Musi opierać się na jasno zakomunikowanej strategii, która umożliwia jednostkom i zespołom działania kreatywne, podejmowanie ryzyka i szybkie dostosowanie do zmieniającego się otoczenia – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Wiodące na rynku organizacje mają świadomość, że innowacyjność nie polega tylko na inwestowaniu w najnowsze technologie. To tworzenie nowych modeli biznesowych i pomysłów, które stwarzają możliwości rozwoju. Firmy te mają tendencje do przyjmowania dużo bardziej strategicznego podejścia do sposobu, w jaki wdrażają i zachęcają do innowacji w całej organizacji oraz do poszukiwania nowych partnerów i możliwości współpracy. Dostosowują swoje inwestycje w innowacje do swojej wizji rozwoju, aby osiągać strategie, które generują nową wartość i napędzają przyszły wzrost.

Wyjątkowe doświadczenia klientów (ang. Customer Experience – CX) są w centrum uwagi liderów sektora TMT. Organizacje te nieustannie starają się angażować swoich klientów, budując zaufanie, lojalność, reputację marki, a w ostatecznym rozrachunku – przychody i udział w rynku. Organizacje, które oferują wyjątkowe doświadczenia klientów mają tendencje do przewidywania i szybkiego dostosowywania się do nowych trendów konsumenckich, wzmacniając w ten sposób więź z klientami.

Organizacje zbudowały solidne fundamenty dla sukcesu poprzez kultywowanie czterech krytycznych zdolności. Po pierwsze, troska o doskonałość na wszystkich szczeblach organizacji i przejmowanie tzw. lepszych praktyk. Po drugie, skupienie się na angażowaniu, wzmacnianiu pozycji i stwarzaniu nowych możliwości swoim pracownikom – budowa tzw. Employee Experience. Po trzecie, ścisłe zarządzanie Customer Experience poprzez zintegrowane działania marketingowe, sprzedażowe i serwisowe. A także poprzez zapewnienie środków finansowych na prawdziwą transformację, a nie tylko stopniową poprawę, poprzez jasną, wiarygodną dla CFO, opartą na danych wiedzę na temat ekonomii doświadczenia klienta (CX) – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Are you an outpacer?” zawiera opracowanie ram skupiających się na dziewięciu cechach, które są kluczowe dla organizacji dążących do pozycji lidera: jednoznaczności strategii i wizji, kulturze przedsiębiorczości, zmotywowanych pracownikach, innowacyjności i współpracy, pełnym wykorzystaniu danych, agile technologii, nowoczesnej funkcji finansowej, regulacji wewnętrznych wspierających środowisko oraz doświadczeniach klienta (CX).

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)