close
Share with your friends

Banki chętnie finansują inwestycje w nieruchomości w Polsce, wartość transakcji w tym sektorze wzrosła ponad dwukrotnie

Inwestycje w nieruchomości: Polska liderem regionu

W pierwszej połowie 2018 r. wartość inwestycji w sektorze nieruchomości na europejskich rynkach wyniosła 110 mld euro i była mniejsza o 19% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to najniższy poziom od 2014 r. Wbrew spadkowemu trendowi w Europie Zachodniej, wartość inwestycji nieruchomościowych w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie nieprzerwanie od 6 lat. Polska pozostaje liderem regionu i odpowiada za 58% inwestycji w rynek nieruchomości w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. wartość inwestycji nad Wisłą wyniosła 3,3 mld euro, co oznacza wzrost o 113% r/r.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Jak wynika z 9. edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród 70 instytucji finansowych w 14 krajach Europy, banki optymistycznie oceniają swoją działalność związaną z finansowaniem projektów nieruchomościowych. Respondenci wskazują, że w kolejnych latach wzrostowy trend będzie kontynuowany, jednak nie należy zapominać o lokalnych uwarunkowaniach, które mogą wpływać na poszczególne kraje.

Niższa wartość inwestycji w Europie

Całkowita wartość inwestycji w pierwszych 6 miesiącach 2018 r. zmniejszyła się o 19% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku osiągając poziom blisko 110 mld euro. Jest to najniższy poziom inwestycji od 4 lat. Spadek wartości inwestycji w pierwszej połowie roku odnotowano w Europie trzeci rok z rzędu. Podczas gdy Niemcy i Wielka Brytania nadal przyciągały ponad połowę całkowitego wolumenu transakcji w Europie w pierwszej połowie 2018 r., największe wzrosty odnotowano w Polsce i Irlandii.

Pomimo ogólnego spadku zaobserwowanego w Europie, wielkość inwestycji w Polsce wzrosła do poziomu 3,3 mld euro w pierwszej połowie 2018 r., względem 1,5 mld euro w pierwszej połowie 2017 r. Wartość polskich inwestycji stanowi 58% całkowitej wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie 2018 r. – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Biorąc pod uwagę oczekiwania banków działających w Polsce względem wielkości całego portfela kredytów na rynku nieruchomości, 40% ankietowanych spodziewa się wzrostu liczby inwestycji w kolejnych 12-18 miesiącach. Taka sama liczba respondentów nie przewiduje żadnych zmian, natomiast 20% respondentów spodziewa się spadku liczby udzielanych kredytów na inwestycje w nieruchomości.

Europejskie banki najchętniej finansują budowę inwestycji mieszkaniowych

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, najbardziej preferowaną klasą aktywów w Europie są inwestycje dokonywane w rozwój rynku mieszkaniowego. Jednak w Polsce zainteresowanie finansowaniem inwestycji mieszkaniowych pozostaje na niskim poziomie.

Jedynie finansowanie nieruchomości hotelowych w Polsce było niższe, niż finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Banki działające na polskim rynku zdecydowanie preferują finansowanie nieruchomości biurowych, które są postrzegane jak mniej ryzykowne – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Preferowane klasy aktywów finansowania przez banki

Coraz mniej zagrożonych kredytów w Europie Środkowo-Wschodniej

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej można zauważyć coraz większy udział regularnie spłacanych kredytów w bankowych portfelach. Stopniowo obserwowany jest trend coraz mniejszego udziału zagrożonych kredytów, które negatywnie wpływają na kondycję finansową banków.

Kiedy w 2010 r. po raz pierwszy przeprowadzaliśmy badanie, wszystkie przebadane kraje w Europie Środkowo-Wschodniej miały w portfelach bankowych mniej niż 85% udział kredytów spłacanych w terminie. W tym roku już większość banków działających w poszczególnych państwach w regionie posiada ponad 85% takich kredytów – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Proporcja zagrożonych kredytów w poszczególnych krajach

Ankietowani przedstawiciele banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zaczynają dostrzegać coraz większą konkurencję w globalnych bankach komercyjnych. Z kolei dla pozostałych ankietowanych w Europie krajów, największym wyzwaniem są ubezpieczyciele oraz fundusze emerytalne.

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport pt. „Property Lending Barometer 2018” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 14 krajach Europy. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili podczas pogłębionych wywiadów swoje opinie na temat kluczowych kwestii związanych z kredytowaniem nieruchomości. Uwzględnione w badaniu kraje podzielono na dwie kategorie: gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz pozostałe europejskie gospodarki (Austria, Cypr, Holandia, Irlandia, Szwecja). Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2018 r.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)