close
Share with your friends

Newsflash: Smart City – cyfrowa transformacja czy strategia rozwoju?

Cyfrowa transformacja czy strategia rozwoju?

Obecnie głównym wyzwaniem miast jest przede wszystkim budowa całościowej strategii rozwoju opartej na koncepcji inteligentnego miasta, a nie realizacja pojedynczych inicjatyw. Konieczna jest zmiana myślenia wszystkich wydziałów oraz spółek miejskich tak, aby każde działanie w mieście uwzględniało ideę Smart. Dążąc do bycia jeszcze bardziej Smart należy całe zarządzanie podporządkować wizji inteligentnego miasta, a nie tworzyć odrębny zespół zajmujący się Smart City.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

O ile kilka lat temu mogliśmy mówić o pewnego rodzaju modzie na Smart City, to obecnie od wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej nie ma odwrotu. Globalne badania KPMG pokazują, że rozwiązania Smart wdrażane są na każdym kontynencie i praktycznie w każdym kraju. Są to projekty, które adresują konkretne wyzwania miast, poprawiając jakość życia mieszkańców danego ośrodka.

Mówiąc o strategii rozwoju należy wziąć pod uwagę również tempo powstawania nowych rozwiązań technologicznych. Badania KPMG pokazują, że szybki rozwój np. internetu rzeczy (IoT) wymusza planowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej nie na pięć lat, ale na przynajmniej dwadzieścia lat do przodu. Australijskie miasta dostrzegły już taką potrzebę i ich plan rozwoju zakłada perspektywę trzydziestoletnią – mówi Cezary Stanisławski, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Elementem skutecznie działającego Smart City jest komunikacja z mieszkańcami. Obecnie projekty są konsultowane społecznie, jednak to sami mieszkańcy powinni w większym stopniu projektować rozwiązania lokalne. Miasta powinny wdrażać rozwiązania, które zaproponowali mieszkańcy zgodnie z zasadą, że nie projektujemy dla ludzi, ale z ludźmi. Niezależnie od zmieniającej się polityki to mieszkańcy najlepiej znają swoje problemy i potrzeby, a wszystkie inicjatywy miejskie powinny być realizowane wokół nich.

 

Kontakt dla mediów:
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)