close
Share with your friends

Newsflash: Historia sukcesu, a perspektywy rozwoju relacji polsko-amerykańskich

Relacje polsko-amerykańskie

Konkurencja w gospodarce bez wątpienia stymuluje rozwój i postęp, jednak to współpraca pozwala realizować najtrudniejsze projekty na globalnym, konkurencyjnym rynku. Wzrost gospodarczy ostatnich dwóch dekad w Polsce był kombinacją przedsiębiorczości obywateli, współpracy z zagranicznymi inwestorami oraz poprawiającego się środowiska inwestycyjnego. Doskonałym przykładem sukcesu opartego na współpracy są stosunki polsko-amerykańskie oraz wynikające z nich liczne inwestycje amerykańskie w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

6 września br. w ramach Forum Ekonomicznego organizowanego corocznie w Krynicy-Zdroju eksperci dyskutowali na temat perspektyw rozwoju relacji polsko-amerykańskich w kontekście inwestycji amerykańskich w Polsce. Uczestnicy rozmawiali na temat dotychczasowych osiągnięć, roli amerykańskich firm dla polskiego rynku pracy, a także ich wpływie na rozwój zaawansowanych technologii w Polsce oraz perspektywach tego rozwoju i dalszej współpracy.

Obroty handlowe Polski z USA w 2017 roku wyniosły około 43 mld PLN, co stanowiło wzrost o ponad 20% w stosunku do 2016 roku. Swoją działalność w Polsce prowadzi obecnie około 60 firm amerykańskich, a ich inwestycje osiągnęły wartość 130 mld PLN. Według analiz KPMG, największym beneficjentem inwestycji w podziale na województwa jest województwo mazowieckie, gdzie ulokowano ponad połowę środków. Działalność firm to także miejsca pracy. Amerykańskie spółki zatrudniają około 220 tysięcy pracowników i są jednym z największych pracodawców zagranicznych w Polsce, a oferowane przez nie wynagrodzenie znacznie przekracza średnie dla całej gospodarki. Nie wolno zapominać, że amerykańscy inwestorzy przyczyniają się również do rozwoju zaawansowanych technologii oraz nauki w Polsce, a przykładem takiej współpracy jest zlokalizowany na Podkarpaciu najważniejszy klaster lotniczy w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Tomasz Wiśniewski, partner, w KPMG w Polsce.

Uczestnicy panelu próbowali również odpowiedzieć na pytania, jakie kierunki powinna w przyszłości obrać współpraca gospodarcza między krajami, które sektory wydają się najbardziej perspektywiczne dla nowych inwestycji amerykańskich oraz, jakie obszary wymagają zmian, aby przyciągnąć kolejnych inwestorów.

Pomimo imponujących liczb, możliwości współpracy z całą pewnością nie zostały wyczerpane i nadal zostało wiele do zrobienia, jak choćby w kwestii uatrakcyjnienia regionów Polski w oczach inwestorów, o czym świadczy dotychczasowa koncentracja inwestycji na Mazowszu. Wprowadzona w czerwcu br. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wydaje się być krokiem w tym kierunku. Pod względem wyboru sektora, przyszłość współpracy może być ukierunkowana na rozwój bezpieczeństwa energetycznego, technologii komunikacyjnych czy cyberbezpieczeństwa. Oczywiście, nowe obszary współpracy będą generowały nowe wyzwania, a te najlepiej podejmować w stabilnym środowisku regulacyjnym – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.
 

Kontakt dla mediów:
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)