Zainteresowanie energetyką odnawialną inwestorów na świecie nie słabnie

Inwestycje w energetykę odnawialną na świecie

W ostatnich latach byliśmy świadkami dużego globalnego zainteresowania inwestorów energetyką odnawialną. W 2017 roku na całym świecie zanotowano rekordowe 406 transakcji przejęć w tym sektorze, a ich łączna wartość sięgnęła 40 mld EUR. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez KPMG wśród inwestorów, w najbliższym czasie najbardziej atrakcyjne będą inwestycje w pięciu krajach: w Chinach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Indiach i Francji. Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE daje nadzieję, że także w Polsce można spodziewać się pozytywnych zmian klimatu inwestycyjnego dla zielonej energii.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Dla 60% respondentów badania KPMG podejście Niemiec jest modelowym przykładem udanej transformacji sektora energetycznego, ponieważ najbardziej sprzyja inwestycjom w odnawialne źródła energii. Ze względu na korzystne regulacje, 40% respondentów badania spodziewa się, że zarówno Niemcy, jak i Chiny odnotują największy wzrost liczby fuzji i przejęć w obszarze energii ze źródeł odnawialnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Inwestorzy zgodnie wskazują na morskie farmy wiatrowe jako obecnie najatrakcyjniejsze cele inwestycyjne (43%). W dalszej kolejności znalazły się energia wodna – 39% i energia solarna – 16% odpowiedzi.

Regiony, które mogą spodziewać się największych wzrostów w obszarze M&A w ciągu kolejnych 12 m-cy
Regiony, które mogą spodziewać się największych wzrostów w obszarze M&A

W Polsce do 2015 roku energetyka odnawialna rozwijała się bardzo dynamicznie – powstało 7 GW mocy zainstalowanej (z czego 64% w farmach wiatrowych), a system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów i obowiązku zakupu energii był bardzo atrakcyjny dla inwestorów.

Zmiany jakie miały miejsce od 2016 roku – odejście od systemu zielonych certyfikatów, wyższe obciążenia podatkowe, ustawa odległościowa, wypowiedzenie długoterminowych umów zakupu energii i zielonych certyfikatów – negatywnie wpłynęły na branżę. W efekcie większość farm wiatrowych w Polsce jest nierentowna i ma ogromne trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów. Nic dziwnego, że od końca 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w energetyce odnawialnej w Polsce panuje stagnacja.

Realizacja unijnego celu 15% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. będzie bardzo dużym wyzwaniem dla Polski (w ostatnich latach osiągaliśmy między 11% a 12%). Wydaje się, że Polska idzie obecnie w kierunku ocieplania klimatu inwestycyjnego dla zielonej energii, czego przykładem jest nowelizacja ustawy o OZE z czerwca 2018 r., w której m.in. przywrócono poprzedni sposób kalkulacji podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych i przedłużono okres przejściowy dla farm niespełniających wymogów odległościowych. Trwają prace nad kolejnymi zmianami mającymi na celu rozwój zielonej energii w Polsce, pojawiły się też nadzieje, że wystartują duże aukcje na które czekają inwestorzy – mówi Marcin Łągiewka, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

W najbliższych latach „czarnym koniem” polskiej energetyki odnawialnej mogą stać się morskie farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. W pierwszym przypadku widoczne jest rosnące zainteresowanie inwestorów. W drugim natomiast obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w nadchodzących aukcjach to właśnie energia słoneczna może osiągnąć duże wolumeny.

Wszystko wskazuje na to, że po okresie zastoju, energia odnawialna w Polsce wraca do łask. Widoczne jest także rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów – zarówno polskich zintegrowanych koncernów, jak i inwestorów zagranicznych. Z uwagi na fakt, że Polska nie posiada kluczowych technologii (np. turbiny wiatrowe) ani know-how (morskie farmy wiatrowe) udział partnerów zagranicznych będzie miał duże znaczenie – mówi Marcin Łągiewka, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.


Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

****
KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.
 

****
O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Great expectations. Deal making in the renewable energy sector” powstał na podstawie badania, w którym udział wzięło 200 inwestorów z obszaru energii odnawialnej z regionu obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz regionu Azji i Pacyfiku. Badanie zostało zrealizowane w III kwartale 2017 r.
 

****
Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)