Cyfrowa transformacja wyzwaniem dla firm produkcyjnych

Cyfrowa transformacja wyzwaniem dla firm produkcyjnych

Zaledwie 2/3 prezesów z firm produkcyjnych na świecie jest przekonanych, że ich organizacje nadążają za innowacjami i tempem zmian technologicznych. Tymczasem 34 proc. CEO przyznaje, że stara się nadążyć za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Ponad połowa prezesów spodziewa się, że w ciągu 3-5 lat inwestycje w systemy sztucznej inteligencji przyniosą zwrot z inwestycji. Jednocześnie 95 proc. zarządzających firmami zgadza się, że czwarta rewolucja przemysłowa jest szansą, a nie zagrożeniem.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Jak wynika z badania KPMG, dwie trzecie prezesów firm produkcyjnych jest gotowych na przeprowadzenie radykalnych zmian modelu operacyjnego w swojej organizacji. Ponad połowa CEO z globalnych firm spodziewa się, że od 1 roku do 3 lat zajmie osiągnięcie zwrotów z inwestycji w cyfrową transformację.

Producenci są na bardzo różnych etapach transformacji cyfrowej. Chociaż niektórzy stosunkowo wcześnie rozpoczęli działania w tym kierunku, to osiągniecie zadowalającego zwrotu z inwestycji może wymagać jeszcze wiele wysiłku. Dla innych przytłaczająca może być sama skala zmian, które należy wprowadzić, aby osiągnąć korzyści z cyfryzacji. Niemniej pytanie jak rozpocząć transformację cyfrową swojego biznesu wyraźnie zastąpiło już pytania czy i kiedy to zrobić – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Sukces transformacji w znacznym stopniu jest zależny od ludzi. Z badania KPMG wynika, że stworzenie innowacyjnego sposobu myślenia, obejmującego m.in. szkolenia jest istotniejszym elementem, niż wdrażanie technologii. 66 proc. respondentów zgadza się, że sztuczna inteligencja stworzy więcej miejsc pracy niż wyeliminuje, a naukowcy zajmujący się danymi będą najbardziej poszukiwanymi ekspertami umożliwiającymi zapewnienie rozwoju w dziedzinie produkcji.

Cyfrowa transformacja dotyka praktycznie każdą branżę i każdą funkcję biznesową. Znamienne jest to, że nie ogranicza się do tradycyjnie podatnych na innowacje obszarów jak logistyka czy planowanie produkcji, ale wkracza coraz wyraźniej w obszary kojarzone ze stabilnym modelem pracy – w tym w szczególności w obszar finansowy i podatkowy. Coraz liczniejsze zespoły do spraw technologii podatkowych są widocznym dowodem, że rewolucja cyfrowa jest już na bardzo zaawansowanym poziomie – mówi Andrzej Pałys, starszy menedżer w zespole Technologii Podatkowych w KPMG w Polsce.

Wiodące firmy produkcyjne widzą potrzebę silniejszego partnerstwa w szybko rozwijającym się ekosystemie. Ponad jedna trzecia respondentów wyraziła opinię, że strategiczne sojusze są najbardziej preferowaną strategią dla osiągnięcia celów wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat.

Obawy przed cyberatakiem w większym stopniu widoczne są w przemyśle, niż w innych branżach, a tylko 50 proc. firm czuje się dobrze przygotowana do rozpoznawania nowych zagrożeń na cyberatak. Jest to wynik o 14 pkt. proc. mniejszy niż w przypadku prezesów z innych branż. Zdaniem respondentów, gotowość do reagowania na wszelkie incydenty powinna być priorytetem dla zarządzających, którzy wdrażają nowe technologie.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl
 

****
KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.
 

****
O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Global Manufacturing Outlook 2018. Transforming for a digitally connected future” oparty jest na odpowiedziach od 300 prezesów z globalnych firm produkcyjnych, biorących udział w badaniu CEO Outlook 2018. Globalne badanie CEO Outlook 2018 przeprowadzono na grupie 1300 prezesów firm w 11 krajach na początku 2018 r.
 

****
Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)