Zmienia się rola CFO w bankach

Zmienia się rola CFO w bankach

Podmioty z sektora finansowego, podobnie jak fintechy stoją w obliczu zmian związanych z technologiami cyfrowymi. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych w chmurze to zagadnienia, które bardzo szybko wkraczają do sektora finansowego i banków. Jednocześnie ewoluuje też rola i znaczenie dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz większą wagę przykłada się do działań strategicznych, definiujących kierunki rozwoju banku. CFO zaczyna być postrzegany jako „drugi pilot” jednostki kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od dyrektorów finansowych oczekuje się również odpowiedzialności za proces transformacji organizacyjnej.

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO, Head of Financial Services

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Zmieniające się technologie i modele operacyjne w coraz większym stopniu przekładają się na zadania, funkcje i oczekiwania w stosunku do osób pracujących w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych danych finansowych nadal pozostaje aktualna, jednak pojawiają się nowe oczekiwania ze strony różnych interesariuszy.

W związku z zachodzącymi zmianami od podmiotów z sektora finansowego coraz częściej oczekuje się zapewnienia raportowania w czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granularnych informacji. Jednocześnie zarząd i szefowie pionów operacyjnych oczekują od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, będą opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwią zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego i zapewnią odpowiednie wsparcie decyzyjne. Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów, czy wskazanie obszarów oszczędności kosztowych, ale również identyfikacja możliwości wytworzenia nowych wartości – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ogólnej opinii automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem struktur organizacyjnych, co przełoży się na znacznie niższe koszty funkcjonowania. Dodatkowo przetwarzanie danych w chmurze czy z wykorzystaniem blockchain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne, jednak w tym kontekście wyzwaniem mogą być kwestie związane z ochroną tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogami regulacyjnymi.

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)