close
Share with your friends

Zmienia się rola CFO w bankach

Zmienia się rola CFO w bankach

Podmioty z sektora finansowego, podobnie jak fintechy stoją w obliczu zmian związanych z technologiami cyfrowymi. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych w chmurze to zagadnienia, które bardzo szybko wkraczają do sektora finansowego i banków. Jednocześnie ewoluuje też rola i znaczenie dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz większą wagę przykłada się do działań strategicznych, definiujących kierunki rozwoju banku. CFO zaczyna być postrzegany jako „drugi pilot” jednostki kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od dyrektorów finansowych oczekuje się również odpowiedzialności za proces transformacji organizacyjnej.

Senior Partner, CEO, Szef Działu Usług dla Sektora Finansowego

Senior Partner, CEO, Szef Działu Usług dla Sektora Finansowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Zmieniające się technologie i modele operacyjne w coraz większym stopniu przekładają się na zadania, funkcje i oczekiwania w stosunku do osób pracujących w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych danych finansowych nadal pozostaje aktualna, jednak pojawiają się nowe oczekiwania ze strony różnych interesariuszy.

W związku z zachodzącymi zmianami od podmiotów z sektora finansowego coraz częściej oczekuje się zapewnienia raportowania w czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granularnych informacji. Jednocześnie zarząd i szefowie pionów operacyjnych oczekują od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, będą opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwią zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego i zapewnią odpowiednie wsparcie decyzyjne. Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów, czy wskazanie obszarów oszczędności kosztowych, ale również identyfikacja możliwości wytworzenia nowych wartości – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ogólnej opinii automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem struktur organizacyjnych, co przełoży się na znacznie niższe koszty funkcjonowania. Dodatkowo przetwarzanie danych w chmurze czy z wykorzystaniem blockchain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne, jednak w tym kontekście wyzwaniem mogą być kwestie związane z ochroną tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogami regulacyjnymi.

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)