Już 56% Polaków rozlicza się z fiskusem przez internet

Już 56% Polaków rozlicza się z fiskusem przez internet

Już ponad połowa Polaków złoży swoje zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok przez internet. Jest to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z elektronicznego wniosku o przygotowanie zeznania rocznego przez fiskusa (PIT-WZ) skorzystało zaledwie 5% podatników. Zdecydowana większość Polaków jest świadoma, że PIT stanowi źródło dochodów samorządów. Zaledwie 6% z nich rozlicza się poza miejscem zamieszkania. Rośnie liczba osób, które przekazują 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP wsparło lub zamierza wesprzeć 82% respondentów. Ponad połowa podatników rozlicza się ze współmałżonkiem. Wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest czasochłonne, 68% Polaków nie zajmuje to więcej niż 30 minut – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Coraz więcej osób płaci podatek PIT w miejscu zamieszkania

8 na 10 podatników jest świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Aż 94% osób składa zeznania roczne PIT w miejscu swojego zamieszkania – 83% rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem zameldowania, a 11% respondentów zadeklarowało, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowana. W miejscu samego zameldowania rozliczy się zaledwie 6% Polaków. Świadomość, że podatek PIT stanowi źródło dochodów samorządów rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia. Zaledwie 40% podatników z podstawowym wykształceniem vs. 88% osób z wykształceniem wyższym zdaje sobie sprawę, że podatek PIT stanowi źródło dochodów budżetowych JST.

Gdzie Polacy skłądają roczne zeznania podatkowe

Jak pokazuje nasze badanie, z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy składają swoje zeznanie podatkowe PIT we właściwym dla nich urzędzie skarbowym tj. w urzędzie odpowiednim co do ich miejsca zamieszkania a nie zameldowania. Na uwagę zasługuje również bardzo duży odsetek osób, świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w miejscu w którym dokonują oni rozliczenia. Niewątpliwie taki wynik jest efektem prowadzonych na szeroką skale kampanii/akcji informacyjnych przez poszczególne miasta, które starają się zachęcić podatników do rozliczania się w miejscu ich zamieszkania, co może przełożyć się na realny wzrost dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – mówi Grzegorz Grochowina menadżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Rośnie liczba podatników wypełniających PIT samodzielnie

Blisko sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 11% Polaków.
O 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosła liczba podatników, którzy samodzielnie wypełniają swój PIT (43% wskazań). Pomimo deklarowanego braku trudności
w rozliczeniu PIT, aż 46% osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Najczęściej jest to ktoś z rodziny, księgowy lub znajoma osoba.
 

Czy podatnicy samodzielnie wypełniają PIT?
Z czyjej pomocy korzystają Polacy przy uzupełnianiu PIT-u

Wyniki Raportu dowodzą, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane są przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to zapewne z wielu czynników. Podatnicy dobrze znają zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 25 lat obowiązuje ustawa PIT. Uzyskują dochody
z jednego źródła i nie korzystają z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie rozliczenia. Ponadto często korzystają z programów komputerowych i składają zeznania przez internet. To wszystko powoduje, że odczucia dotyczące składania zeznań podatkowych ulegają z roku na rok poprawie

– mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.
 

Ponad połowa podatników rozliczających się przez internet wybiera system e-deklaracje

W 2018 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego przez internet wzrosła o 6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 56%. Rozliczając się przez internet, 6 na 10 osób korzysta z systemu e-deklaracje, który jest udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Od poprzedniego roku podatnicy mogą korzystać z nowego sposobu rozliczenia się przez internet. Podatnicy składając wniosek PIT-WZ wnoszą o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, który przygotowane zeznania podatkowe udostępnia do akceptacji lub odrzucenia zainteresowanym podatnikom na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. W ten sposób z fiskusem rozliczy się jedynie 5% podatników. Wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe (tzw. PFR, ang. pre-filled tax return), które podatnicy ewentualnie uzupełniają o ulgi i odliczenia czy dane do przekazania 1 proc. podatku, wybrało 7% osób.

W jaki sposób podatnicy składają roczne zeznania podatkowe PIT?

Blisko 40% Polaków korzysta z ulg podatkowych

Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym PIT za 2017 rok 39% podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu
z ubiegłoroczną edycją badania. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (67% spośród podatników korzystających z ulg). Ulgę prorodzinną statystycznie częściej rozliczają kobiety (72%) niż mężczyźni (59%). Mężczyźni (20%) z kolei częściej od kobiet (7%) deklarują korzystanie z ulgi na internet. 16% podatników odliczyło bądź odliczy
w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne. Jedynie 5% skorzysta z odliczenia dostępnego
w ramach ulgi z tytułu darowizn.
 

Z jakich ulg podatkowych korzystają Polacy?

Rekordowe 82% podatników przekaże 1% podatku na rzecz OPP

W tym roku 82% Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym, zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to wzrost
o 3 punkty procentowe r/r. Chęć przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem podatnika. Jednocześnie aż 98% Polaków zdaję sobie sprawę, że przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranych OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego. Takiej świadomości nie mają częściej osoby najmłodsze, do 24. roku życia.
Blisko 7 na 10 respondentów przekazujących swój 1% przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (18% wskazań) lub na podstawie informacji z mediów (14%).
 

Główne przyczyny nieprzekazywania 1% podatku na rzecz OPP

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.

****
O BADANIU:
Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2017” zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2017. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-28.03.2018 r. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2017 rok.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)