Dyrektorzy firm produkcyjnych w obliczu wyzwań związanych z Przemysłem 4.0

Dyrektorzy firm produkcyjnych w obliczu wyzwań

Potencjał Przemysłu 4.0 nieustannie rośnie i niebawem będzie miał wpływ na większość decyzji strategicznych podejmowanych przez kierownictwo firm produkcyjnych. Jest to nieuchronne nie tylko ze względu na fakt, iż postęp technologiczny stanowi niezbędny wyznacznik sektora produkcyjnego, lecz przede wszystkim dlatego, iż wraz z rozwojem rynku wzrastają także oczekiwania względem przedsiębiorców.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Potencjał Przemysłu 4.0 nieustannie rośnie i niebawem będzie miał wpływ na większość decyzji strategicznych podejmowanych przez kierownictwo firm produkcyjnych. Jest to nieuchronne nie tylko ze względu na fakt, iż postęp technologiczny stanowi niezbędny wyznacznik sektora produkcyjnego, lecz przede wszystkim dlatego, iż wraz z rozwojem rynku wzrastają także oczekiwania względem przedsiębiorców.

Dyskusje z wiodącymi firmami produkcyjnymi potwierdzają, że sukces w Przemyśle 4.0 nie jest bezpośrednio zależny od wielkości zainwestowanych środków. Istotne jest podejmowanie odważnych działań związanych z opracowaniem i realizacją ogólnofirmowej strategii Przemysłu 4.0. Strategia ta powinna uwzględniać aktywności zgodne z długoterminowymi celami biznesowymi i przyszłym modelem operacyjnym.
 

Trudno podejmować odważne decyzje mając do czynienia z szybko zmieniającą się technologią, która istotnie wpływa na rynek produkcji przemysłowej. Odważne decyzje nie są jednoznaczne z większymi nakładami inwestycyjnymi. Najczęściej chodzi o zmianę sposobu myślenia w organizacji. Dla jednych oznacza to kompleksowe podejście do zmieniających się tradycyjnych łańcuchów wartości pod wpływem technologii związanych z Przemysłem 4.0 i konieczność opracowania w odpowiedzi właściwego planu działań. Inni z kolei mogą na podstawie obserwowanych zmian na rynku rozwijać się w szybszym tempie i tworzyć nowe generacje produktów lub usług. Aby zmaksymalizować wartość i zwiększyć przewagę konkurencyjną zarządzający firmami przemysłowymi muszą przyjąć strategiczne i biznesowe podejście do Przemysłu 4.0. Powinni kompleksowo myśleć o kluczowych kwestiach, takich jak zarządzanie talentami, innowacyjnością i wydajnością. Muszą patrzeć na firmę z perspektywy członka organizacji i jednocześnie obserwatora, a także muszą być w stanie zmierzyć i wykazać wartość swoich inwestycji w Przemysł 4.0 – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

6 czynników stanowiących podstawę zasad Przemysłu 4.0

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

****
KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

****
O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Beyond the hype. Separating ambition from reality in Industry 4.0” opisuje aktualny stan wdrożenia idei Przemysłu 4.0 na rynku. Opiera się na serii porównań pomiędzy wiodącymi producentami przemysłowymi na całym świecie. Publikacja wskazuje także, w jaki sposób dzisiejsi liderzy rynku wykorzystują kompleksowe strategie Przemysłu 4.0, aby dokonać zmian w swoich modelach biznesowych, modelach operacyjnych i łańcuchach wartości.
 

****
Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)