Pozytywne perspektywy spółek portfelowych funduszy private equity z obszaru produkcji przemysłowej

Inwestycje polskich przedsiębiorstw produkcyjnych

Spółki portfelowe funduszy PE na tle ogółu przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce wyróżniają się zdecydowanie bardziej optymistyczną oceną swojej kondycji. Aż 95% z nich jest nastawionych na wzrost w bieżącym roku, w znacznym stopniu poprzez sprzedaż na eksport oraz działalność na rynkach zagranicznych. Spółki portfelowe chcą inwestować w kapitał ludzki – 8 na 10 przewiduje podniesienie przeciętnego wynagrodzenia swoich pracowników.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Ponad połowa produkcyjnych spółek portfelowych funduszy private equity bardzo dobrze ocenia swoją sytuację. Rzadziej niż inne przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce odczuwają utrudnienia, które mogą negatywnie wpłynąć na ich inwestycje. Spółki współpracujące z funduszami PE doświadczają rzadziej problemów z brakiem kapitału niezbędnego do inwestycji oraz z pozyskaniem finansowania ze źródeł zewnętrznych. Aż 95% spółek portfelowych biorących udział w badaniu KPMG planuje w swoich strategiach wzrost w bieżącym roku.

Fundusze private equity inwestują w spółki, które wyróżniają się na tle konkurencji np. innowacyjnymi produktami czy usługami. Są to podmioty, które coraz częściej odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oprócz wsparcia finansowego spółki portfelowe otrzymują ze strony funduszy pomoc w formie know-how w obszarze zarządzania lub finansów. Dodatkowo fundusze pomagają w ekspansji na nowe rynki, w dokonywaniu fuzji i przejęć oraz dostarczają wiedzy branżowej. Wszystkie te czynniki wpływają na lepsze wyniki spółek portfelowych niż pozostałych firm – mówi Rafał Wiza, partner w dziale audytu, szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce.

Spółki portfelowe stawiają na rynki zagraniczne

Ekspansywny charakter spółek portfelowych jest czynnikiem wyróżniającym je na tle innych przedsiębiorstw produkcyjnych i przejawia się nie tylko w strukturze przychodów, w których dominującym zyskiem jest sprzedaż na eksport, ale również w prowadzeniu działalności na rynkach międzynarodowych w szerszym zakresie. Przedsiębiorstwa wspierane kapitałem zewnętrznym typu private equity prowadzą działalność i planują jej dalszą ekspansję nie tylko w Europie, ale również na rynkach azjatyckich i w Ameryce Północnej.

Planowane inwestycje w kapitał ludzki

Optymizm spółek portfelowych przejawia się również w planowanych inwestycjach w kapitał ludzki – 6 na 10 ankietowanych spółek chce w kolejnych miesiącach zwiększyć zatrudnienie, a aż 81% z nich planuje podnieść przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. Spółki aktywnie planują również inwestować w rozwój swojej kadry. Ponad dwukrotnie większy odsetek spółek portfelowych deklaruje zwiększenie nakładów na szkolenia w porównaniu z pozostałymi badanymi przedsiębiorstwami, niezależnymi od funduszy PE.

Działalność innowacyjna i rozwojowa priorytetem spółek portfelowych funduszy PE

Co czwarta spółka współpracująca z funduszami private equity planuje w najbliższym czasie rozwój w kierunku Przemysłu 4.0 – czyli zaawansowanych, inteligentnych rozwiązań automatycznych. Spółki funduszy PE przykładają szczególną uwagę do działalności badawczej i rozwojowej – 71% z nich posiada własne komórki B+R. Dodatkowo 70% spółek portfelowych planuje wzrost nakładów, które są ponoszone na prace badawczo-rozwojowe, a blisko połowa zamierza rozpocząć strategiczne i kluczowe z punktu widzenia działalności firmy inwestycje w tym obszarze.
Spółki współpracujące z funduszami private equity znacznie większy nacisk kładą na optymalizację procesów biznesowych od pozostałych firm produkcyjnych. Aż 90% planuje optymalizować procesy (52% w przypadku innych podmiotów), 45% chce implementować nowe systemy IT (wobec 33% spośród pozostałych firm).
 

O RAPORCIE:

Opracowanie powstało na podstawie raportu KPMG w Polsce pt. „Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce”, który przedstawia plany inwestycyjne firm produkcyjnych działających w Polsce. Na pytania odpowiedziało 21 firm produkcyjnych (sekcja C PKD 2007) działających w Polsce, należących do funduszy private equity, podczas badania przeprowadzonego w 2017 roku. Respondentami były osoby na poziomie zarządu lub dyrektora odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorstwa i/lub inwestycje.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)