Cyfryzacja zmienia przemysł transportowy i logistyczny

Cyfryzacja zmienia przemysł transportowy i logistyczny

W dobie cyfryzacji przepływ danych i informacji generuje obecnie większą wartość ekonomiczną niż globalny handel dobrami fizycznymi. Duże wyzwanie w dalszym ciągu stoi przed firmami z sektora logistyki, które muszą reagować na wymagania cyfrowych konsumentów, tak jak to robią sprzedawcy internetowi. W okresie od 2010 do 2017 r. zrealizowali oni ponad trzy razy więcej inwestycji niż 10 wiodących firm logistycznych i ponad siedem razy więcej niż 10 kluczowych firm transportowych.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Prognozowany wzrost handlu światowego na poziomie 3,2% w 2018 r.

Światowa gospodarka wykazała oznaki stabilnego ożywienia, po znaczącej niepewności w 2016 r. Jak wskazują statystyki CPB handel wzrósł o około 2,5% do października 2017 r. Tymczasem we wrześniu 2017 r. Światowa Organizacja Handlu prognozowała wzrost handlu na poziomie 3,6% w wyniku gwałtownego przyspieszenia globalnego handlu w pierwszej połowie roku. Z powodu trwających w 2018 r. napięć geopolitycznych, ryzyka protekcjonizmu oraz klęsk żywiołowych Światowa Organizacja Handlu przestrzega przed zbyt optymistycznymi prognozami na ten rok, spodziewając się wzrostu handlu światowego na poziomie 3,2%.

Sektor żeglugi musi być bardziej wydajny

Światowy handel morski wzrósł o 2,6% w 2016 r. Wraz z rozwojem branży, prognozowany jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 3,2% w latach 2017-2022. Silny popyt jest jednak zrównoważony przez stale rosnący potencjał przewozowy, który osiągnął w 2017 r. 1,86 miliarda DWT (ang. dead-weight tons). Stały spadek liczby zamówień na nowe statki i pozytywne prognozy co do wzrostu rynku powinny jednak wymuszać stopniowe zmniejszenie nadwyżek potencjału przewozowego i poprawić jego wykorzystanie.

Producenci towarów konsumpcyjnych i firm naftowych wywierają presję na swoich dostawców – w tym na dostawców usług transportowych – w celu zapewnienia wyższego poziomu usług i zmniejszenia kosztów. Aby to osiągnąć warto być większą organizacją i mieć możliwość obsługi klienta w wielu lokalizacjach.

Rynek oczekuje, aby sektor żeglugi stał się bardziej wydajny. Ograniczenie budowy nowych statków, oraz większa skala złomowania starej floty, tzw. ekonomia współdzielenia (ang. Shared Economy), fuzje i przejęcia czy też ustanawianie strategicznych aliansów, wydają się być rozwiązaniami problemów rynku żeglugowego. Aby zachować konkurencyjność, firma musi skoncentrować się na poprawie wykorzystania aktywów, a także na redukcji kosztów i poprawie marż. Konsolidacja wydaje się być sposobem w jaki firma może osiągnąć oba te cele. Bardzo ciekawą inicjatywą na poprawę efektywności wykorzystania aktywów morskich w Polsce jest propozycja utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, skupiającego cały łańcuch wartości aktywów zaangażowanych w branżę morską w Polsce (porty, stocznie, armatorzy). Pozwoli to na bardziej efektywne planowanie, a także przeciwdziałanie cyklom koniunkturalnym – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.
 

Rynek lotniczy w obliczu zmian

Rynek europejski stoi obecnie w obliczu poważnych zmian, także regulacyjnych w związku z toczącymi się negocjacjami dotyczącymi wycofania się Wielkiej Brytanii z UE, możliwym wprowadzeniem zmian regulacyjnych w odniesieniu do przewoźników z krajów trzecich oraz coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem europejskich linii lotniczych, który postawił wielu przewoźników przed koniecznością sprzedaży lub spowodował gwałtowne zniknięcie z rynku wielu linii lotniczych.

Tempo rozwoju technologii zapewnia branży możliwości dalszego udoskonalania oferty usług oraz działalności. To z kolei powinno umożliwić podróżującym z całego świata przemieszczać się z większą wygodą i niższym kosztem. Presja odczuwana przez europejskie linie lotnicze została spotęgowana przez konkurencję ze strony tanich przewoźników, którzy stali się bardzo popularni, odpowiadając za 48% udział w przewozach pasażerskich na rynku Unii Europejskiej w 2015 r.

Wysoce konkurencyjne linie lotnicze na Bliskim Wschodzie i w Azji nadal rzucają wyzwanie europejskim przewoźnikom i lotniskom. Jest to spowodowane pewnymi korzyściami, jakie mają ci przewoźnicy, na przykład dynamiczny wzrost rynków wschodzących i ruchu powiązanego. Czynniki te zostały wsparte przez spore inwestycje w infrastrukturę oraz flotę nowoczesnych samolotów – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.
 

Wygoda w procesie dostawy

Rosnące wymagania klientów związane z otrzymywaniem przesyłek powodują, iż firmy logistyczne muszą spełnić wysokie standardy w odpowiedzi na coraz większe wymagania swoich klientów. Z perspektywy sprzedawców detalicznych szybkość dostawy nadal ma kluczowe znaczenie, ponieważ konsumenci mogą zrezygnować z zakupu jeśli dostawa będzie trwała zbyt długo. Prowadzi to do rozwijania nowych opcji dostawy i modeli procesów biznesowych. Należy jednak pamiętać, że konsumenci nadal wolą niskokosztowe modele dostawy z możliwością bezproblemowego zwrotu zakupionych towarów.

Potęga przełomowych technologii

Koncepcja Hyperloop nabrała niezwykłego rozmachu w ciągu czterech lat. Obecnie istnieje wiele startupów, które pracują nad wprowadzeniem przełomowych innowacji w życie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie interakcje z transportem ulegną zmianie w wyniku autonomicznych pojazdów (AV), infrastruktury z włączoną technologią, a także coraz szerszego wykorzystania Internetu Rzeczy (IoT).

Wiele firm, zarówno nowych, jak i uznanych, dokonuje szybkich postępów w kierunku produkcji autonomicznych pojazdów. Można powiedzieć, że obecnie znajdujemy się na krawędzi ich powszechnego użycia. Koncepcja Hyperloop wyraźnie wpisuje się w tę zmianę paradygmatu i wydaje się, że czas jej rozwoju może być właściwy – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

„Transport tracker” jest publikacją KPMG International, w której eksperci KPMG podsumowują wyniki międzynarodowego sektora transportowego. W VIII edycji raportu szczególny nacisk położono na przełomowe technologie, projekty konsolidacyjne w branży żeglugowej oraz jak trendy te mogą wpływać na tradycyjne modele biznesowe.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)