72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego

72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu

Zgodnie z wynikami raportu KPMG, niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Zmiany klimatyczne mają największy wpływ na firmy działające w leśnictwie i przemyśle papierniczym (44%), a najmniejszy na firmy w branży ochrony zdrowia (14%).

Biuro Prasowe

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Coraz bardziej pożądane symulacje ryzyka

Z raportu KPMG wynika, że spośród największych światowych firm tylko nieliczne dostarczają inwestorom wymierne informacje na temat ryzyka podyktowanego zmianami klimatycznymi. Krajami, w których większość analizowanych przedsiębiorstw wspomina w swoich sprawozdaniach finansowych o ryzyku wynikającym ze zmian klimatycznych są: Tajwan (88%), Francja (76%), Republika Południowej Afryki (61%), USA (53%) i Kanada (52%). W większości przypadków, ujawnione ryzyko związane z klimatem wynika z regulacji prawnych, ale również silnej presji ze strony rządu, giełdy lub regulatora finansowego. Dokonując klasyfikacji ze względu na branżę, w której odsetek zawieranych informacji o ryzyku związanym ze zmianami klimatu jest najwyższy, można wyróżnić leśnictwo i przemysł papierniczy (44%), przemysł chemiczny (43%), górniczy (40%) i petrochemiczny (39%). W najmniejszym stopniu takie ryzyko dostrzegają przedsiębiorstwa działające w handlu detalicznym (23%), transporcie i rekreacji (20%) i w sektorze ochrony zdrowia (14%).

Oczekiwania inwestorów odnoszące się do tego typu ujawnień w przedstawianych im sprawozdaniach finansowych są coraz wyższe. Niektóre kraje rozważają wprowadzenie regulacji prawnych, a część organów nadzoru finansowego ostrzega, że brak identyfikacji i zarządzania ryzykiem zmian klimatycznych stanowi naruszenie obowiązków Rad Nadzorczych – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.
 

wykres

Społeczna odpowiedzialność biznesu ważna dla interesariuszy

W badaniu KPMG przeanalizowano również tendencje w
zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowanie
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable
Development Goals – SDGs), raportowanie dotyczące tematyki praw człowieka i
raportowanie na temat celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Pod koniec 2015
r., ponad jedna trzecia (39%) z 4900 raportów przeanalizowanych w badaniu KPMG,
łączy działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z celami
zrównoważonego rozwoju. Ta proporcja wzrasta do 43%, gdy branych jest jedynie
250 największych firm świata (G250). W 73% sprawozdań analizowanych
przedsiębiorstw, w 49 krajach prawa człowieka wskazywane są jako istotna kwestia
społecznej odpowiedzialności biznesu, którą firma zobowiązuje się rozwiązać. Odsetek
wzrasta do 90% przypadków w grupie firm G250. Przedsiębiorstwa z Indii,
Wielkiej Brytanii i Japonii w największym stopniu dostrzegają problemy
dotyczące łamania praw człowieka. W 67% z 250 największych firm na świecie
ujawniane są zapisy, dotyczące dążeń do zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla przez spółkę.

Nie tylko pracownicy i organizacje pozarządowe interesują się społeczną odpowiedzialnością i kwestiami zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy mają również coraz większą świadomość, że tematy wcześniej uznawane za "niefinansowe" mogą mieć istotny wpływ na zdolność do budowania i utrzymania wartości firmy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Firmy muszą zatem rozumieć najnowsze trendy w raportowaniu i zapewnić, że ich własne, spełniają oczekiwania szerokiego grona interesariuszy – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

****

O RAPORCIE:
Specjaliści z 49 firm członkowskich KPMG dokonali przeglądu rocznych raportów finansowych i dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej z największych 100 przedsiębiorstw, według przychodów, w swoich krajach i regionach.
Źródła badawcze obejmowały PDF i drukowane raporty, a także treści internetowe publikowane między 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Wyniki badania są oparte na analizie wyłącznie publicznie dostępnych informacji, a żadne informacje nie zostały przekazane bezpośrednio przez firmy firmom z KPMG.

****
Kontakt dla mediów:
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)