Preparing to disrupt and grow | KPMG | PL
close
Share with your friends

Zmieniający się rynek wymaga transformacji firm ubezpieczeniowych

Preparing to disrupt and grow

Blisko 80% prezesów zakładów ubezpieczeń jest przekonanych o dobrych perspektywach rozwoju swojego biznesu w ciągu najbliższych 3 lat. Jednocześnie ponad połowa postrzega przełomowe technologie jako szansę, a nie zagrożenie. Z badania KPMG wynika, że ubezpieczyciele, którzy chcą utrzymać konkurencyjną pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku, muszą zacząć wdrażać więcej innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Zmieniający się rynek wymusza zmiany

Rynek ubezpieczeniowy charakteryzuje się szybko zmieniającymi się preferencjami klientów, i ciągłymi zmianami technologicznymi. Z raportu KPMG wynika, że 58% ubezpieczycieli uważa, że skutecznie wyczuwa nowe sygnały rynkowe. Aż 73% prezesów zakładów ubezpieczeń przykłada szczególną uwagę do poprawy orientacji firmy na potrzebach klienta. Drugim wyzwaniem dla firm ubezpieczeniowych jest dynamiczny rozwój technologiczny – 36% prezesów uczestniczących w badaniu przyznało, że są zaniepokojeni wciąż pojawiającymi się nowymi technologiami. Jednocześnie 61% z nich upatruje w nich jednak szansę niż zagrożenia dla swoich firm.

Z badania KPMG wynika, że prezesi zakładów ubezpieczeń są przekonani co do pozytywnych perspektyw rozwoju ich firm w średnim horyzoncie czasowym, choć ich pewność co do pozytywnych perspektyw samej branży oraz gospodarki światowej wykazuje trend negatywny. Głównymi obszarami ryzyka, z którymi prezesi zakładów ubezpieczeń będą zmuszeni się zmierzyć w przyszłości to przede wszystkim zmiany, które przyniesie ze sobą dynamiczny rozwój technologiczny. Istnieje ryzyko pojawienia się nowej konkurencji ze strony takich podmiotów jak Facebook czy Google, niekoniecznie w takiej formie, do której branża przywykła dotychczas – mówi Marcin Dymek, partner w dziale Financial Services, szef sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce.

Założenia a rzeczywistość

Z raportu KPMG wynika, że dla 59% ubezpieczycieli głównym celem inwestycji jest przekształcenie ich modeli biznesowych i operacyjnych, aby lepiej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe. Z badania wynika jednak, że pomimo świadomości potrzeby zmian, ubezpieczyciele nie podejmują wystarczająco odważnych kroków, aby rzeczywiście poprawić pozycję konkurencyjną swoich firm. Mniej niż połowa (48%) prezesów planuje więcej inwestować w technologie w ciągu najbliższych 3 lat.

W związku z dynamicznym postępem technologicznym zmianie ulega również profil ryzyka przeciętnego ubezpieczyciela – należy oczekiwać wzrostu znaczenia ryzyka operacyjnego ze strony przestępstw cybernetycznych czy choćby jakości danych przetwarzanych w systemach informatycznych ubezpieczycieli, których to pozyskuje się coraz więcej i coraz częściej mają ona kluczowe znaczenie z perspektywy oceny ryzyka ubezpieczeniowego przy zawieraniu umów ubezpieczenia – dodaje Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
 

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

„Preparing to disrupt and grow. Insurance CEOs pick up the pace” to badanie wykonane w ramach corocznego badania KPMG International CEO Outlook przy współpracy ponad 100 prezesów zakładów ubezpieczeń na świecie, z których blisko połowa posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku prezesa, a 42% z nich reprezentuje firmy generujące przychody na poziomie 10 miliardów USD lub większych.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij