Menedżerowie branży motoryzacyjnej spodziewają się zwiększenia sprzedaży w ciągu następnych 6 m-cy

Zwiększenie sprzedaży w motoryzacji

Jak wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 82/100 punktów. Z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych wynika, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i przychodów firm motoryzacyjnych. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 62% menedżerów firm dystrybuujących oraz 75% menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecną sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu do pierwszej edycji badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja br. wskaźnik nastrojów w grupie firm produkcyjnych spadł o 4 punkty i wyniósł 85/100 pkt. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm dystrybucyjnych pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie – 79 pkt.

Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej

Pozytywne nastroje zarówno menedżerów firm dystrybuujących, jak również producentów pojazdów oczywiście cieszą, zwłaszcza, że od naszego ostatniego badania utrzymują się na względnie stabilnym poziomie. Nie należy jednak zapominać o problemach branży, które w dłuższej perspektywie 2-3 lat mogą nieco obniżyć obecny wskaźnik. Chodzi o coraz trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu motoryzacyjnego, przez co rosną i będą rosły koszty pracy – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Stabilna sytuacja w branży motoryzacyjnej

Przedstawiciele producentów, jak i dystrybutorów w branży motoryzacyjnej są optymistyczni w kwestii prognoz na najbliższy rok. Około 30% z nich uznało, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – twierdzi 58% menedżerów z firm produkcyjnych i 55% z firm dystrybucyjnych.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewają się również większych zmian sytuacji gospodarczej w kraju. Blisko 50% dystrybutorów i 54% producentów twierdzi, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ciągu następnych 12 miesięcy.  

Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych zwiększą sprzedaż i przychody

Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych wskazali, że w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększą sprzedaż (42%), przychody (28%), a także poziom eksportu (19%). Co więcej, firmy produkcyjne deklarują, że poziom zatrudnienia (26%) oraz nakłady inwestycyjne (21%) utrzymają na obecnym poziomie.

Producenci pojazdów pozostają optymistyczni w kwestii przyszłej sytuacji firmy. Żadna z badanych firm nie zadeklarowała, że w ciągu następnych 6 miesięcy spodziewa się spadku poziomu sprzedaży, eksportu bądź dochodów. Wśród dystrybutorów nastroje są podobne – blisko 60% menedżerów firm dystrybuujących pojazdy i części samochodowe deklaruje, że ich firmy w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększą poziom sprzedaży. 41% z nich uważa, że zwiększą się również przychody sieci – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje prawne i koszty pracy wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Aż 65% producentów pojazdów wśród największych wyzwań dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazły się koszty pracy (60%), natomiast połowa respondentów wskazała na problemy z dostępem do kadr o wysokich kwalifikacjach.

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest przede wszystkim dostęp do pracowników technicznych (71%), koszty pracy (58%), a także, podobnie jak w pierwszej grupie, nowe regulacje prawne (58%).

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)