Korporacyjne fundusze inwestycyjne coraz częściej inwestują w startupy

Korporacyjne fundusze inwestycyjne inwestują w startupy

W drugim kwartale 2017 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie ponad 40 mld USD, blisko 70% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem br. Liczba transakcji w tym czasie zmniejszyła się jednak o kilka procent, co dobrze ilustruje fakt, że fundusze tego typu podejmują coraz mniej ryzykowane decyzje, preferując inwestycje w bardziej dojrzałe i większe spółki. Systematycznie wzrasta również rola korporacji w finansowaniu startupów – w drugim kwartale 2017 r. blisko 25% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital – wynika z badania KPMG.

1000
Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

W II kwartale 2017 r. łączna kwota zainwestowanych środków wyniosła ponad 40 mld USD, co jednak oznacza spadek o 14,2% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W ostatnim kwartale ponownie pojawiło się kilka jednorożców (spółek o wartości ponad 1 mld USD) i jednocześnie wzrosła średnia wartość inwestycji w pojedynczą spółkę realizowaną przez fundusze – w przypadku finansowania we wczesnej fazie rozwoju (tzw. seed) ogólnoświatowa mediana wyniosła 1,4 mln USD (w 2010 było to tylko 0,4 mln USD). Jak wynika z raportu KPMG, liczba transakcji w II kwartale br. spadła o 24% w porównaniu z II kwartałem 2016 r.

Także w Europie fundusze typu venture capital preferują dojrzałe spółki

Wartość inwestycji funduszy venture capital w Europie w pierwszych dwóch kwartałach br. wyniosła 4,1 mld USD, co stanowi zaledwie około 10% wszystkich transakcji dokonywanych przez fundusze na całym świecie w tym czasie. Inwestycje w Europie mają na ogół mniejsze rozmiary – mediana w przypadku finansowania we wczesnej fazie (tzw. seed) wyniosła 1 mln USD. Badanie przeprowadzone przez KPMG wskazuje, że podobnie jak w innych regionach, fundusze europejskie inwestują coraz ostrożniej, wybierając przede wszystkim dojrzałe spółki, które odnotowują już zyski.

Rośnie znaczenie startupów biotechnologicznych

Fundusze venture capital coraz bardziej koncentrują się na inwestycjach w spółki produkujące oprogramowanie – 48% środków inwestowanych przez fundusze służy finansowaniu firm software’owych. Rośnie również znaczenie startupów biotechnologicznych – na inwestycje w takie firmy fundusze przeznaczyły 3,9 mld USD w dwóch pierwszych kwartałach br.

Technologie cyfrowe przyczyniają się coraz bardziej do rewolucji w obszarze ochrony zdrowia. Nie tylko w genetyce, lecz także przy tworzeniu nowych cząsteczek i molekuł przydatnych w terapiach, czy również w prewencji zdrowotnej i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę systematycznie rosnące nakłady finansowe na ochronę zdrowia nie należy się dziwić, że fundusze są coraz bardziej otwarte na sektor biotechnologiczny. Także amerykańskie korporacje, będące liderami cyfrowego biznesu IT coraz odważniej inwestują w spółki biotechnologiczne – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Startupy coraz śmielej wkraczają do branży samochodowej

W pierwszej połowie 2017 r. zainwestowano ponad 250 mln USD w startupy z branży „autotech”, która obejmuje nie tylko cyfrowe rozwiązania wykorzystywane wyłącznie w samych samochodach, lecz również takie, które mogę wspomóc bezpieczeństwo, sprzedaż samochodów, procesy zarządzania flotą czy ubezpieczenia pojazdów.

Przemysł samochodowy znajduje się obecnie w fazie dynamicznych zmian technologicznych. Olbrzymie znaczenie dla banży samochodowej ma rozwój rozwiązań cyfrowych, w szczególności związanych ze sztuczną inteligencją oraz internetem rzeczy – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Korporacyjne fundusze inwestycyjne coraz ważniejszymi graczami na rynku inwestycji w startupy

Analizy KPMG pokazują również, że korporacje coraz bardziej interesują się startupami. Tzw. korporacyjne fundusze inwestycyjne brały udział w prawie 25% transakcji na całym świecie, podczas gdy 2010 r. tylko 12% inwestycji było realizowanych przez korporacje.

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego korporacje są świadome, że muszą pozyskiwać innowacje z zewnątrz. Dlatego zakładają własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego mają przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworzące rozwiązania wspomagające rozwój korporacji. W obecnej sytuacji także największe polskie grupy kapitałowe powinny tworzyć własne korporacyjne fundusze inwestycyjne, aby efektywniej pozyskiwać innowacje – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wielka Brytania nadal najważniejszym rynkiem VC w Europie, Niemcy na 2. miejscu

Z raportu KPMG wynika, że większość krajów europejskich zdaje sobie sprawę z kluczowego znaczenia startupów dla krajowych gospodarek. Stąd też coraz częściej są podejmowane inicjatywy ukierunkowane na zbudowanie systemu finansowania startupów we wczesnej fazie, takie jak np. dalszy rozwój programu British Business Park w Wielkiej Brytanii, plany niemieckiego rządu odnośnie utworzenia specjalnego funduszu, który przez cztery lata przeznaczy ok. 500 mln EUR na inwestycje w startupy, czy francuskie plany utworzenia funduszu w wysokości 11 mld EUR, który ma być przeznaczony na finansowanie innowacyjnych spółek.
Wielka Brytania nadal jest najważniejszym rynkiem venture capital w Europie. W II kwartale 2017 r. blisko 35% wartości wszystkich europejskich inwestycji było lokowanych na brytyjskim rynku. Niemcy są drugim w kolejności rynkiem w Europie, na który przypada 16% europejskich inwestycji.

Berlin z ponad 500 mln EUR zainwestowanymi w startupy w II kwartale 2017 r. staje się coraz ważniejszym „hubem” dla startupów w Europie. Na pewno warto, żeby Warszawa czy inne polskie aglomeracje aspirujące do pozycji centrów startupowych, przyjrzały się dokładnie systematycznym działaniom, które przyczyniły się do sukcesu Berlina – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

O RAPORCIE:

Raport pt. „Venture Pulse Q2 2017” należy do cyklu kwartalnych publikacji nt. sektora venture capital, opracowywanych przez KPMG International. Przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne bądź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodzące z II kwartału finansowego 2017 roku.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)