Wyjątkowo dobra pierwsza połowa 2017 roku w sektorze motoryzacyjnym

Wyjątkowo dobra pierwsza połowa 2017 roku

W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano 247,0 tys. nowych samochodów osobowych, o 17,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w I połowie br. wzrosły o 20,8%, natomiast klientów indywidualnych o 10,4%. Wśród trzech najliczniejszych segmentów, najszybciej rośnie popyt na małe i średnie SUV-y oraz samochody klasy B i C. Dynamika jest jeszcze wyższa wśród minibusów i samochodów klasy E. Najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich rodzajów pojazdów odnotowano w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano ich 1,15 tys. szt. Dobre wyniki wypracowały ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano 388,4 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,6% r/r.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Silny trend wzrostowy za sprawą klientów instytucjonalnych

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano w Polsce 121,1 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wzrost wyniósł 23,2%. Sektor motoryzacyjny zawdzięcza ten wynik przede wszystkim nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje w drugim kwartale 2017 roku zwiększyły się o 17,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i odnotowanym wówczas 27% wzroście. Zakupy klientów indywidualnych wzrosły w mniejszym stopniu – o 6,5% r/r. Tymczasem rekordowe liczby rejestracji widoczne były w segmencie marek premium – w II kwartale br. zarejestrowano 15,8 tys. tego typu pojazdów.

Rekordy bije segment marek premium. Od kilku lat obserwowany jest w nim dynamiczny wzrost rejestracji. W pierwszej połowie 2017 roku rejestracje marek premium zwiększyły się aż o 26,8% r/r, podczas gdy sprzedaż marek popularnych o 16,0%. Nie można zapominać, że te ostatnie stanowią ponad 87% rynku. Widoczna jest wyraźna dominacja nabywców instytucjonalnych w obu segmentach – 88% w pierwszym i 64,8% w drugim – podsumowuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost liczby rejestracji prawie we wszystkich segmentach

W I połowie 2017 roku najpopularniejszy segment C zwiększył liczbę rejestracji o 16%, małe i średnie SUV-y o 29%, a klasa B o 17%. Najszybciej rósł segment minibusów (104% r/r) i klasy E (+50%). Spadek rejestracji odnotowano w segmencie A (-15%) i dużych MPV (-12%).

Rejestracje nowych SO - segmenty (w tys.)

W porównaniu do zeszłego roku, w II kwartale 2017 r. znacząco wzrosły rejestracje samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), które były wyższe o 58,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 3 984 auta, przy czym ponad 90% tej części rynku należało do dwóch marek. Warto zauważyć, że wciąż znacznie więcej aut z napędem alternatywnym kupują klienci instytucjonalni niż prywatni. Udział pierwszych w strukturze nowych rejestracji wyniósł w I połowie roku 72,1%. W kategorii klientów indywidualnych odnotowano w tym czasie nieco większą dynamikę wzrostu (+83,6% wobec 78,7%) – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W drugim kwartale 2017 r. odnotowano spadki w segmentach samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), – zarejestrowano 15,0 tys., co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu do II kwartału 2016 roku. Był to pierwszy od 2014 roku spadek zanotowany w II kwartale. Tymczasem rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5 919 sztuki tj. o 377 jednostek mniej niż w poprzednim kwartale i o 508 jednostek mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W segmencie samochodów ciężarowych (o DMC>3,5T) utrzymał się minimalny wzrost o 0,9% do 7 017 szt. Jednak w ich zasadniczej grupie, wśród ciągników drogowych odnotowaliśmy spadek o 3%.
O 40,5% r/r wzrosła liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów, która w II kwartale br. wyniosła 604 sztuki. Za wzrost odpowiada rosnąca sprzedaż autobusów mini (poniżej 8t), turystycznych i międzymiastowych.

Spadki w segmentach motocykli

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowano 8 961 nowych motocykli, czyli o 32,3% mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano o 3 481 nowych motocykli mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że tak dobry wynik osiągnięty w poprzednim roku był przede wszystkim zasługą zmiany pozwalającej kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a także zmiany przepisów homologacyjnych – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano 8 891 motorowerów, co oznacza spadek o 7,0% w porównaniu z rokiem 2016. W pierwszych dwóch kwartałach liczba rejestracji była wyższa o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.)

Wzrost produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych

W I połowie 2017 roku wyprodukowano w Polsce łącznie 388,4 tys. pojazdów – o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W II kwartale produkcja samochodów osobowych spadła (144,5 tys. szt., -2,9% r/r), wzrosła zaś liczba pojazdów do transportu publicznego (2,6 tys. szt., +12,6%). O 28,8% r/r wzrosła również produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych.

W pierwszej połowie bieżącego roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 8,2 mln nowych samochodów osobowych, tj. o 4,7% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wśród dziesięciu największych rynków w 1 połowie 2017 roku najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (+17%), Polsce (+17%) i we Włoszech (+9%) oraz Austrii (+9%) Najwięcej samochodów zarejestrowano niezmiennie w Niemczech i Wielkiej Brytanii – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Według danych Eurostatu, w I kwartale 2017 roku wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z Polski wzrosła o 15,0% r/r i wyniosła 8,8 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tym silniki), których eksport osiągnął wartość 5,5 mld euro (wzrost o 12,4% r/r), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 3,3 mld euro, tj. o 19,6% więcej niż rok wcześniej.

Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe@kpmg.pl oraz anna.materzok@pzpm.org.pl.

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q3/2017 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.
 

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)