Dobre perspektywy rozwoju biznesu wg prezesów firm w Polsce

Dobre perspektywy rozwoju biznesu w Polsce

W obliczu wielu zmian geopolitycznych, zarządzający spółkami globalnymi są pewni optymistycznej przyszłości swoich firm. Aż 83 proc. prezesów na świecie i 98 proc. prezesów z Polski pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższych 12 m-cy. Równocześnie 65 proc. prezesów globalnych spółek postrzega przełomowe rozwiązania technologiczne jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie dla prowadzonej działalności, podczas gdy dla Polski odsetek ten wynosi aż 96 proc. – wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG przeprowadzonego wśród blisko 1 300 prezesów na świecie oraz analogicznego badania przeprowadzonego wśród prezesów w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Optymistyczna przyszłość polskich i globalnych spółek

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG International, ponad 8 na 10 prezesów spółek globalnych i niemalże wszyscy prezesi z Polski są pewni perspektyw rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższego roku. Biorąc pod uwagę niestabilność związaną z globalnym wzrostem gospodarczym, 65 proc. zarządzających globalnymi spółkami jest przekonanych o dobrych perspektywach rozwoju światowej gospodarki w ciągu kolejnych 3 lat. Jest to spadek o 15 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. W tej kwestii prezesi z Polski wykazują jeszcze mniejszy optymizm, tylko 44% jest pewnych pozytywnych wskaźników światowej gospodarki w kolejnych latach.

Perspektywy rozwoju Pani/Pana firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy
Perspektywy rozwoju gospodarki światowej w ciągu najbliższych 3 lat

Ponad 6 na 10 prezesów globalnych spółek (65 proc.) twierdzi, że przełomowe rozwiązania technologiczne stanowią możliwość rozwoju, a nie zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności. W Polsce prawie każdy prezes (96 proc.) chce budować przewagę konkurencyjną swojego przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, 98 proc. deklaruje, że aktywnie wdraża przełomowe rozwiązania w swoim sektorze.

– Wdrażanie przełomowych rozwiązań technologicznych jest dla prezesów spółek codziennością w obliczu konieczności reagowania na zmienną sytuację ekonomiczną na świecie. Co istotne, większość prezesów postrzega je jako możliwość, która pozwoli im przekształcić model swojego biznesu, opracować nowe produkty i usługi oraz osiągnąć jeszcze większy dochód. Nowe wyzwania i niepewna sytuacja globalnej gospodarki wywierają na prezesach presję dotyczącą wprowadzania nowych przełomowych rozwiązań, które pomogą w dalszym ciągu rozwijać się ich przedsiębiorstwom – mówi John Veihmeyer, Global Chairman w KPMG International.

Przełomowe rozwiązania technologiczne stanowią możliwość rozwoju, a nie zagrożenie dla prowadzonej działalności

Nowe technologie jednym z głównych czynników rozwoju firm z Polski

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na usprawnienie prowadzenia biznesu wg zarządzających firmami w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych technologii. Znajduje to potwierdzenie w planowanych inwestycjach. Ponad 95 proc. prezesów z Polski i 50 proc. prezesów spółek globalnych deklaruje wysoki poziom inwestycji w ten obszar w perspektywie kolejnych 12 m-cy.
Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, wskazali także na rosnącą rolę ryzyka związanego z reputacją i zarządzaniem marką.

– W dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, rośnie znaczenie ryzyka reputacyjnego i zarządzania marką. Firmy koncentrując się na bieżącej działalności i walcząc o klienta powinny przykładać odpowiednią wagę do zarządzania reputacją, jakiekolwiek niedociągnięcia w tym zakresie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. W dalszej kolejności wśród rodzajów ryzyka mającego istotny wpływ na prowadzenie biznesu respondenci z Polski wymieniali ryzyko operacyjne i ryzyko związane ze zmianą preferencji klientów – mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyberbezpieczeństwo, notowane najwyżej w zeszłorocznym badaniu wśród firm globalnych, spadło na 2. pozycję, co odzwierciedla przeświadczenie respondentów o postępie ich spółek w zakresie zarządzania cyberryzykiem. W Polsce zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem znalazły się na 3. miejscu obok ryzyka geopolitycznego i środowiskowego. Zrządzający z Polski są znacznie bardziej (88 proc. vs. 47 proc.) świadomi faktu, iż najsłabsze ogniowo w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowi czynnik ludzki. Częściej także od prezesów globalnych spółek wskazują, że ich organizacja jest przygotowana na cyberatak (54 proc. vs 42 proc.).

Które z poniżych rodzajów ryzyka w największym stopniu dotyczą Pani/a firmy?

Umiarkowany wzrost zatrudnienia

Prezesi globalnych spółek, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej KPMG, przewidują wzrost zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 3 lat. Optymizm jest jednak znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym – 47 proc. prezesów spodziewa się wzrostu zatrudnienia na poziomie minimum 6 p.p. Prognozy zarządzających firmami w Polsce są jeszcze bardziej zachowawcze – 34 proc. twierdzi, że zatrudnienie na przestrzeni 3 lat wzrośnie przynajmniej o 6 p.p.

Polskie firmy planują inwestycje w innowacje

Prezesi polskich spółek znaczniej bardziej stawiają na nowe inwestycje niż szefowie spółek globalnych. Jak wynika z badania KPMG, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy, aż 94 proc. CEO z Polski deklaruje wysokie nakłady inwestycyjne na innowacje, włączając w to nowe produkty i usługi oraz sposób prowadzenia biznesu. Analogiczne inwestycje planuje 55 proc. prezesów firm globalnych.

Zaufanie priorytetem nr 1

W kontekście prowadzenia działalności w coraz bardziej transparentnym środowisku biznesowym, 3/4 prezesów ze świata twierdzi, że ich spółki przykładają coraz większą wagę do zaufania, wartości oraz kultury, w celu wypełnienia swoich długoterminowych planów. Respondenci przewidują, że trend ten utrzyma się w niedalekiej przyszłości.

Dla ponad 7 na 10 prezesów spółek globalnych, budowanie organizacji godnej zaufania wiąże się również z wyższymi dochodami. Odsetek prezesów polskich firm dostrzegających tę zależność wynosi aż 98 proc. Firmy coraz częściej zaczynają zauważać, że budowanie zaufania w naturalny sposób łączy się z ich celami biznesowymi. Wszyscy respondenci z Polski twierdzą, iż czują rosnącą odpowiedzialność w kwestii reprezentowania jak najlepszych interesów swoich klientów, co jest bardzo pozytywnym wnioskiem. Na świecie przyznaje się do tego nieco mniej, bo 70 proc. ankietowanych.

O RAPORCIE:

Badanie KPMG International pt. „2017 Global CEO Outlook” objęło 1 261 zarządzających spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń, zarządzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 21 lutego do 11 kwietnia 2017 r. Analogiczne badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 prezesów firm z Polski.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)