Jak poprawić jakość systemu opieki zdrowotnej? | KPMG | PL
close
Share with your friends

Jak poprawić jakość zwiększając przejrzystość systemu opieki zdrowotnej?

Jak poprawić jakość systemu opieki zdrowotnej?

Przejrzystość powinna być nieodłącznym elementem strategii systemu ochrony zdrowia, aby służyć poprawie jakości dla pacjentów i pozostałych interesariuszy. Wyniki badania KPMG przeprowadzonego w 32 krajach wskazują, że poziom zaawansowania wdrażania narzędzi poprawiających przejrzystość jest zróżnicowany w poszczególnych systemach ochrony zdrowia. Prym wiodą kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Szwecja i Norwegia), natomiast listę zamykają Indie oraz Chiny. Poziom przejrzystości w polskim systemie opieki zdrowotnej został oceniony łącznie na 50 proc., co plasuje nas w trzeciej z pięciu grup państw w rankingu przejrzystości.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Badanie KPMG uwzględniające wyniki przejrzystości systemu ochrony zdrowia w 32 krajach, w tym w większości państw należących do OECD i grupy G20, wskazuje w jaki sposób systemy opieki zdrowotnej powinny wykorzystać narzędzia zwiększające przejrzystość, aby zwiększyć jakość dla pacjentów i pozostałych interesariuszy.

Przejrzystość w obszarze finansów w polskim systemie ochrony zdrowia oceniona na blisko 70 proc.

W badaniu oceniono w wartościach procentowych sześć głównych obszarów, w tym m.in. jakość opieki zdrowotnej, finanse i zarządzanie. Oceny uzyskane przez Polskę znacząco różnią się w poszczególnych sferach. Przejrzystość w obszarze finansów oceniono na 67 proc., zadowolenie pacjenta na 46 proc., tymczasem obszar dotyczący jakości opieki zdrowotnej uzyskał niespełna 29 proc. Stosunkowo dobrze oceniona została przejrzystość w kategoriach: prezentacja danych zdrowotnych i dane osobowe dotyczące opieki zdrowotnej – po 57 proc. oraz zarządzanie (56 proc).

Z przeprowadzonego badania wynika, że podejmowanym przez poszczególne kraje wysiłkom w zakresie przejrzystości systemów ochrony zdrowia nie towarzyszy spójna strategia. Analiza pokazuje także zróżnicowanie w badanych obszarach. Przeciętnie, najwyższe oceny odnotowano w zakresie zarządzania i finansów, natomiast najniższe dotyczą jakości opieki zdrowotnej co sugeruje, że jest to obszar w którym dane ujawniane są z największą ostrożnością. Nie ma jednej, prostej definicji przejrzystości w służbie zdrowia. Istnieje wiele interpretacji w zależności od kraju, wewnętrznych uwarunkowań i interesariuszy, co skutkuje niepewnością – do czego transparentność służy i jak z niej korzystać. Analiza wyników dotyczących Polski wskazuje że największe możliwości poprawy przejrzystości występują w obszarze jakości służby zdrowia. Ciekawym pomysłem na poprawę w tym zakresie jest udostępnienie danych uwzględniających m.in. wskaźniki przeżywalności, liczbę pacjentów ponownie przyjętych na leczenie, czy liczbę infekcji wewnątrzszpitalnych na poziomie poszczególnych świadczeniodawców. Udostępnienie tego typu danych w przystępny sposób to kierunek wyznaczany przez kraje, które znalazły się w czołówce zestawienia – mówi Sabina Sampławska, dyrektor, szef zespołu doradczego dla sektora Life Sciences w KPMG w Polsce.

Zależność między przejrzystością systemu ochrony zdrowia a jakością usług

Poprawa przejrzystości systemu ochrony zdrowia znajduje odzwierciedlenie w efektywności finansowej oraz w poprawie jakości świadczeń. Wyniki badania KPMG potwierdzają, że upublicznianie danych dotyczących służby zdrowia stymuluje działania pozytywnie wpływające na jakość (szczególnie na poziomie szpitali). Niestety niewłaściwie stosowanie narzędzi w zakresie przejrzystości może spowodować więcej szkód niż korzyści.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że dużym problemem jest brak wiarygodności i porównywalności publikowanych danych. Można z nich wyciągnąć błędne wnioski, co z kolei spowoduje podjęcie niewłaściwych działań. Skutkuje to niezrozumieniem w środowisku lekarskim i pozostałych pracowników służby zdrowia, którzy boją się niesprawiedliwej i krzywdzącej oceny. Sama ilość danych może także być problematyczna – niektóre analizowane szpitale udostępniają ponad 1 000 różnych wskaźników, opisujących swoją działalność. Olbrzymią ilość zasobów pochłania przygotowanie informacji, które nie są wykorzystywane. Co gorsza, przy takiej ilości danych trudno jest skupić się na analizie tych najbardziej istotnych – mówi Szymon Bernat, menedżer w zespole doradczym dla sektora Life Sciences w KPMG w Polsce.
 

Przejrzystość jedynym kierunkiem rozwoju

Badanie KPMG potwierdza, iż dalsze działania zmierzające do wzrostu przejrzystości są nieuniknione ze względu na coraz większą ilość dostępnych informacji o służbie zdrowia. Trend ten związany jest także z oczekiwaniami pacjentów i opinii publicznej.

Żeby wykorzystać potencjał tkwiący w przejrzystości konieczne jest kompleksowe podejście do problemu i spójna strategia. Poprawa jakości opieki zdrowotnej jest możliwa dzięki determinacji i długoterminowym działaniom – podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących upubliczniania danych oraz wzorowaniu się na innowatorach – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, w zespole zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.
 

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „Through the looking glass: a practical path to improving healthcare through transparency” powstał na podstawie globalnego badania KPMG International, w którym uwzględniono wyniki przejrzystości z 32 krajów, w tym w większości państw należących do OECD i grupy G20. Dla każdego kraju zbadano 27 wskaźników, które mierzą zakres w jakim wdrożono systemowo różne narzędzia służące budowaniu przejrzystości. Wybór wskaźników został dokonany na podstawie literatury przedmiotu oraz wywiadów z ekspertami, pod kierunkiem 12 członków międzynarodowej grupy ds. przejrzystości systemów ochrony zdrowia. W badaniu uwzględniono wskaźniki, które zostały wykorzystane przez inne organizacje do pomiaru przejrzystości, które mogłyby wskazać na istotne odchylenia w różnych systemach ochrony zdrowia. W trakcie badania wyróżnionych zostało sześć głównych obszarów w systemie opieki zdrowotnej tj. „Jakość opieki zdrowotnej”, „Zadowolenie pacjenta”, „Finanse”, „Zarządzanie”, „Dane osobowe dotyczące opieki zdrowotnej” oraz „Prezentację danych zdrowotnych”.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij