Coraz większa świadomość i dążenie do zwiększania różnorodności w składzie rad nadzorczych ma obecnie szczególne znaczenie dla rozwoju spółek. Zdolność do poddawania w wątpliwość utartych założeń, znajomość współczesnych megatrendów oraz skuteczne zarządzanie obszarem strategii, ryzyka i talentów w kontekście nieustannie ewoluujących oczekiwań interesariuszy, opierają się na nieszablonowym myśleniu.

Z badania wynika, że:

  • Połowa ankietowanych członków rad nadzorczych z Polski uważa, że skład rady nadzorczej byłby inny w zaledwie niewielkim zakresie, gdyby mieli ją przekształcić tak, aby jak najlepiej odpowiadała obecnym i przyszłym potrzebom firmy (m.in. pod względem różnorodności, umiejętności i pochodzenia).
  • Respondenci są zgodni, że w ciągu najbliższych kilku lat przewidywana jest rotacja członków rad nadzorczych.
  • Tylko 10 proc. respondentów z Polski w najbliższych latach nie przewiduje żadnych zmian w składzie rady nadzorczej.
  • Najistotniejszym kryterium rekrutacji nowych członków rad nadzorczych jest szerokie doświadczenie kierownicze wraz z doświadczeniem branżowym i technologicznym lub doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Połowa respondentów z Polski uważa, że różnorodność w składzie i w sposobie myślenia rady nadzorczej jest ważna w celu zrozumienia roli, jaką przedsiębiorstwo pełni w społeczeństwie.