Jest 19 lipca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Poszerzony skład NSA rozstrzygnie, czy silos jest budynkiem czy budowlą

Postanowieniem z 13 lipca 2021 r. (sygn. akt III FSK 1611/21) NSA przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia kwestię, czy na potrzeby podatku od nieruchomości silosy stanowią budynki czy budowle.

Dotychczasowe stanowisko NSA w tej kwestii było niejednolite, a na wokandzie NSA czeka kolejnych około dwustu spraw dotyczących opodatkowania silosów. Uchwała NSA w tej sprawie będzie istotna zarówno dla wielu branż wykorzystujących tego rodzaju zbiorniki w swojej działalności gospodarczej, jak i dla samorządów. Jeśli bowiem sąd uzna, że silosy są budowlą, to ich właściciele bądź posiadacze będą płacić samorządom podatek od nieruchomości, wyliczany jako 2 procent od wartości obiektu. Jeśli natomiast sąd uzna, że silos jest budynkiem, danina naliczana będzie od jego powierzchni, co oznacza zwykle znacznie niższe opodatkowanie.

W przypadku napojów przekazywanych pracownikom lub na cele dobroczynne nie trzeba płacić opłaty cukrowej

W interpretacji z dnia 29 czerwca 2021 r. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.125.2021.2.MF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że opłata cukrowa naliczana jest przy wprowadzaniu napojów na rynek krajowy, czyli przy ich sprzedaży. Sprzedażą nie jest natomiast nieodpłatne wydanie napojów. W związku z tym spółka nie płaci opłaty cukrowej, gdy przekazuje napoje pracownikom lub na cele dobroczynne.

Podobnie jest z napojami dla kontrahentów, jeżeli liczba przekazywanych im bezpłatnie sztuk nie zależy np. od obrotu. Co innego jednak, gdy taka zależność istnieje. Wówczas nabywca otrzymuje od spółki więcej towarów za tę samą kwotę, a więc zmniejsza się cena jednostkowa napoju. W takiej sytuacji opłatę cukrową trzeba odprowadzić – wyjaśnił dyrektor KIS.

Nie ma podatku od nagród w loterii szczepionkowej

14 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”. Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru podatku PIT od nagród, otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień”, których jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł. Oznacza to, że podatku nie będzie trzeba płacić od wszystkich nagród – także tych o niższej wartości, ponieważ zwolnienie dla nagród do kwoty 2 280 zł wynika już z przepisów ustawy o PIT.

Zaniechanie poboru podatku od umorzonej części tarczy finansowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju jest już dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zawiera on propozycję zaniechania poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej w ramach obu Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju, jako realizacja przyjętego w związku ze skutkami COVID-19 rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Konsultacje nowych struktur JPK_VAT

13 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie nowych struktur JPK_VAT – JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nowe struktury zostały opracowane na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług i uwzględniają m.in. implementację pakietu VAT e-commerce, a także dodatkowe przyspieszone terminy zwrotu podatku VAT (15-dniowy wynikający z programu Podatnik Bezgotówkowy oraz 40-dniowy wynikających z założeń Krajowego Systemu e-Faktur). Uwagi odnośnie nowych struktur można zgłaszać mailowo do 31 lipca 2021 r.

Nowa umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Gruzją

7 lipca 2021 r. w Tibilisi Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Umowa ta uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, dorobek BEPS, jak i propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych. W nowej umowie dodano m.in.: klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz ogólną klauzulę umowną przeciwko unikaniu opodatkowania.