Jest 7 czerwca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zapowiedź nowych ulg na rozwój firm w ramach Polskiego Ładu

2 czerwca 2021 r. Minister Finansów podczas konferencji prasowej poinformował o nowych ulgach na rozwój firm oferowanych w ramach Polskiego Ładu. Wprowadzone mają zostać: ulgi na pierwszą publiczną ofertę (IPO), ulga dla inwestorów indywidualnych, ulga dla Venture Capital, czy też ulga konsolidacyjna. Oprócz tego, Minister zapowiedział również zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT. Od początku 2022 r. będą mogły z niego skorzystać także spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także zniesiony zostanie limit rocznych przychodów oraz warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych.

Grupy VAT w prekonsultacjach

31 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji mających na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. Grup VAT. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Ministerstwo, Grupa VAT to przede wszystkim jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów. W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych z Podatkowej Grupy Kapitałowej funkcjonującej na gruncie CIT.

Wydatki na utrzymanie biznesu w czasie epidemii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że wydatki na utrzymanie biznesu w czasie epidemii mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów a zatem można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie KIS dla zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca oficjalnie zawiesił działalność (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), czy po prostu wstrzymał biznes na jakiś czas. Wydatki na utrzymanie firmy w obu sytuacjach są podatkowym kosztem.

Ewidencja VAT bez symbolu MPP

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu nowelizacji rozporządzenia o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Po konsultacjach publicznych z projektu usunięty został obowiązek nadawania symbolu MPP transakcjom, w których nabywca dobrowolnie zastosował mechanizm podzielonej płatności. Co więcej, całkowicie zrezygnowano z obowiązku stosowania oznaczenia MPP w JPK. W nowym projekcie zmieniono także zakres stosowania oznaczenia TP w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Oznaczenie to nie będzie obowiązkowe przy powiązaniach ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządu terytorialnego. Zmieni się również definicja usług księgowych oraz szkoleniowych oznaczonych kodem GTU_12. Wprowadzony zostanie też obowiązek wykazywania terminu płatności lub daty otrzymania zapłaty przy korektach VAT należnego przez firmy korzystające z ulgi na złe długi. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Większość przewidzianych w nim zmian ma wejść w życie 1 lipca.

Pierwsze informacje o strategiach podatkowych dopiero w 2022 r.

Z projektu tzw. Tarczy prawnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że pierwszą informacje o realizowanej strategii podatkowej trzeba będzie opublikować dopiero w 2022 r. Obowiązek publikowania tych informacji wprowadzony został na mocy nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. i dotyczy przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychody powyżej 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Zgodnie z ustawą, informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Przepisy nie precyzują jednak, kiedy informację taką należy opublikować po raz pierwszy. Ministerstwo Finansów początkowo informowało, że pierwszej publikacji należy dokonać już za 2021 r. Nowe przepisy zakładają jednak dodanie do ustawy przepisu, zgodnie z którym pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że zobligowani podatnicy będą musieli opublikować pierwsze informacje dopiero w 2022 r. Obejmować będą one bieżący rok podatkowy. 

Porozumienie państw G7 w sprawie reformy systemu podatkowego

Ministrowie finansów państw należących do grupy G7 zawarli porozumienie w sprawie reformy systemu podatkowego. Porozumienie, o którym pierwsze informacje pojawiły się już w 2019 r., oparte jest na dwóch filarach. Pierwszy zagwarantować ma, że cyfrowi giganci zaczną płacić należny CIT w miejscu faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie to dotyczyłoby wyłącznie korporacji osiągających do najmniej 10-procentową marżę. 20 proc. światowych dochodów danego koncernu osiągniętych powyżej limitu marży miałoby być rozdzielanych między państwa, z których te dochody pochodzą. Drugi filar opiera się z kolei na postulacie wprowadzenia minimalnej stawki światowego CIT. Rozwiązanie takie uderzałoby w raje podatkowe, kuszące międzynarodowe koncerny niskimi daninami. Minimalna stawka CIT miałaby wynosić 15 proc. Treść porozumienia będzie teraz przedmiotem szczegółowej dyskusji na lipcowym spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych państw grupy G20.