Jest 21 czerwca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Prekonsultacje ulg na innowacje i rozwój w ramach Polskiego Ładu

W ramach programu Polski Ład Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje projektu przepisów wprowadzających pakiet ulg mających na celu ściągnięcie do Polski produkcji przemysłowej i ułatwienie zwiększenia produkcji w już działających w Polsce firmach, ulgi dla przedsiębiorców, którzy inwestują w roboty i zaawansowane technologicznie rozwiązania zwiększające innowacyjność i produktywność ich biznesu oraz wsparcie systemowe dostępne bez ograniczeń dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość i kraj pochodzenia.

Prekonsultacje ulg na inwestycje w ramach Polskiego Ładu

W ramach programu Polski Ład, Ministerstwo Finansów rozpoczęło również prekonsultacje projektu przepisów, w którym MF proponuje m.in. ulgę na IPO, dzięki której wydatki związane z wejściem na giełdę będą mogły zostać wliczone w koszty w wysokości 150% czy ulgę konsolidacyjną, w ramach której oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie można również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania.

Ponadto, planowany jest szereg ułatwień w tworzeniu i funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych oraz zmiana zasad uprawniających do skorzystania z tzw. estońskiego CIT poprzez zniesienie limitu przychodowego oraz minimalnego wolumenu inwestycji. 

Ministerstwo opublikowało elektroniczną wersję najnowszej deklaracji CIT

Zmiany w rozliczeniach CIT za 2020 r. spowodowały konieczność uaktualnienia formularzy podatkowych. Na początku marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało wzór najnowszej deklaracji CIT-8 jednak nie była to wersja interaktywna. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi od kilku lat przepisami deklaracje można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Dlatego przedłużający się czas opublikowania wersji elektronicznej był dla podatników problematyczny.

W poprzednim tygodniu w rządowym serwisie e-deklaracje pojawił się jednak aktualny druk CIT-8 w wersji 30., za pośrednictwem którego należy rozliczyć podatek CIT za 2020 rok.

Przed 2015 r. wniesienie pożyczki jako wierzytelności aportem w zamian za udziały nie pozbawiało prawa do kosztów

14 czerwca br. NSA wydał uchwałę (II FPS 2/21) dotyczącą prawa do rozliczania kosztów podatkowych przez udziałowców udzielających spółkom pożyczek wnoszonych następnie aportem w zamian za udziały. Poszerzony skład NSA w najnowszej uchwale uznał, że przed 1 stycznia 2015 r. w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki kosztem uzyskania przychodów przy ich objęciu jest wartość odpowiadająca kwocie pożyczki, która została udzielona spółce przez wnoszącego wkład. Nie może być ona jednak wyższa niż wartość wkładu odpowiadająca wierzytelności z tytułu pożyczki.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

W komunikacie opublikowanym 15 czerwca br. na stronach rządowych, Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w deklaracjach akcyzowych, które wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

Najważniejszą zmianą będzie obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Co istotne, osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej. Ponadto, wprowadzony zostanie nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny w przypadku wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne. 

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

17 czerwca br. na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projekt przewiduje m.in. zwolnienie podmiotów wymienionych w ustawie wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce z konieczności prowadzenia kolejnej ewidencji, czyli ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, czy też zwolnienie dostawy towarów dokonywanych przez wyznaczonego operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, którym jest obecnie Poczta Polska S.A. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.