Tax Alert: Interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

Interpretacja ogólna dotycząca kart paliwowych

W dniu 16 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja nt. wydania interpretacji ogólnej z dnia 15 lutego br. (sygn. PT9.8101.3.2020) dotyczącej prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Projekt ustawy o składkach z tytułu reklamy

Interpretacja, w ocenie Ministerstwa Finansów, uwzględnia tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) w sprawie C-235/18 Vega International w zakresie kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę jego rozliczeń podatkowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z interpretacji.

Zakres interpretacji

Interpretacja dotyczy modelu transakcji, w których uczestniczą trzy podmioty:

  • dostawca;
  • podmiot pośredniczący; oraz
  • odbiorca.

Podmiot pośredniczący udostępnia (przekazuje) odbiorcy (będącym np. leasingobiorcą, spółką zależną) karty paliwowe (których nie jest emitentem). Odbiorca natomiast za pomocą ww. kart dokonuje zakupu określonego towaru od dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej).

W takiej sytuacji kluczowe jest ustalenie, czy w powyższym schemacie dochodzi do dostawy towarów pomiędzy dostawcą a podmiotem pośredniczącym, a następnie odbiorcą, czy też dostawa towarów ma miejsce wyłącznie pomiędzy dostawcą a odbiorcą (podmiot pośredniczący natomiast, świadczy wówczas wyłącznie usługę na rzecz odbiorcy).

Zgodnie z interpretacją, w ramach kwalifikowania transakcji dokonywanej przez podmiot pośredniczący jako dostawy towarów albo świadczenia usług, niezbędne jest ustalenie, na który podmiot dostawca przeniósł uprawnienie do dysponowania towarem jak właściciel.

Fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę bezpośrednio na rzecz odbiorcy, powinien zostać stwierdzony w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  2. decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  3. ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  4. ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Tylko w przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek, w ocenie Ministerstwa Finansów, działalność podmiotu pośredniczącego, sprowadzająca się do udostępnienia odbiorcy kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego.

Utrata mocy interpretacji

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że z uwagi na fakt, iż 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w momencie wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego, doszło do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu. Podatnicy posiadający interpretacje indywidualne wydane w zakresie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, mogą nadal korzystać z wynikającej z nich ochrony, jednak wyłącznie w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)