Tax Alert: Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych

Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych

10 grudnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, w którym do 30 czerwca 2021 r. zarejestrować będą musiały się określone podmioty wykonujące czynności podlegające akcyzie, objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2 nowych kategorii czynności, a także uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Na mocy nowelizacji utworzony zostanie Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Zgodnie z nowymi przepisami rejestr ten, prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, powstać ma 1 lutego 2021 r. Zastąpi on 44 papierowe wykazy prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy.

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych dotyczył będzie nie tylko podmiotów mających obecnie status podatników akcyzy, zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów. Nałożony zostanie bowiem również na podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), nieprowadzące działalności gospodarczej, które dotychczas nie miały obowiązku rejestracji, w tym jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej i Policji. Zgłoszenia będą musiały dokonać również pośredniczące podmioty węglowe oraz pośredniczące podmioty gazowe.

Podmioty, które podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z dotychczasowymi przepisami i które złożyły odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla podmiotu organu podatkowego (czyli o dane dotychczas niewymagane). Uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego następować będzie w sposób elektroniczny za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i będzie musiał dokonać pełnej rejestracji zgodnie z nowymi zasadami.

Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (przez podmioty niepodlegające obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów) lub jego uzupełnienie (przez pozostałe podmioty) powinno nastąpić do 30 czerwca 2021 r.

Objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2

Nowelizacja zakłada również objęcie monitorowaniem za pomocą Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych) nowych kategorii czynności, tj.:

  • sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, realizowanej przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby; oraz
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Pozostałe zmiany

Nowelizacja zawiera również zmiany dotyczące uproszczenia zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2, uregulowania zasad monitorowania przemieszczania zwolnionych wyrobów energetycznych rurociągiem na  podstawie e-DD (na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu e-AD), uregulowania uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, a także umożliwienia dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto w związku z panującą epidemią przedłużony do 31 stycznia 2022 r. zostanie okres, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie tylko na podstawie e-DD, ale również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji. Posługiwanie się elektronicznym dokumentem dostawy będzie więc obligatoryjne dopiero po tej dacie. Celem zmiany jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonującym dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, którzy w związku z panującą epidemią nie są w stanie ponieść kosztów dostosowania systemów IT, poniesienia tych kosztów dopiero w 2021 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)