IGI Alert: Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2021 r.

Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2021

Przedsiębiorstwa prowadzące prace nad rozwojem produktów, procesów i usług mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji oraz ulg podatkowych. NCBR opublikował harmonogram konkursów na dofinansowanie w roku 2021, jeszcze w ramach pozostałych środków z perspektywy UE 2014-2020.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

IGI Alert

Poniżej przedstawiamy krótką informację o najciekawszych źródłach wsparcia ze środków centralnych w nadchodzącym roku.

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka

Termin naboru wniosków

Od 22 marca do 4 maja 2021 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych lub eksperymentalnych, prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja. Z konkursu wyłączone są projekty realizowane w woj. mazowieckim.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Termin naboru wniosków

Od 24 listopada 2020 r. do 28 lipca 2021 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MŚP z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej. 

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa). Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

3.2.1 POIR Badania na rynek

Termin naboru wniosków

Od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty obejmujące wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów, lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. 

Ulga podatkowa na B+R

Podatkowa ulga na działalność B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

  • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji;
  • brak konkursów jak w przypadku dotacji;
  • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodze korekty deklaracji);
  • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.

Innovation Box – nowy instrument wsparcia innowacji

Nowy instrument dostępny od 2019 roku umożliwia zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej), tym większa będzie potencjalna do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony prawa własności intelektualnej.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł;
  • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność, celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
  • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, skonstruowaniu umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
  • przygotujemy wniosek/deklarację/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
  • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
  • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)