Tax Alert: Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii wydanej 15 października 2020 r. uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii Europejskiej.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Opinia dotyczy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która nałożyła na sprzedawców detalicznych podatek pobierany od przychodów ze sprzedaży detalicznej (obrotu). Obowiązek odprowadzania tego podatku był jednak kilkukrotnie odraczany, ostatnio do 1 stycznia 2021 r.

Decyzją z listopada 2016 r. Komisja Europejska uznała bowiem uchwalone przez Polskę przepisy za niezgodne ze wspólnym rynkiem z racji tego, że stanowią one zdaniem Komisji niedozwoloną pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu obciążonych tym podatkiem. Komisja argumentowała, że ich wprowadzenie powoduje przyznanie niedozwolonej korzyści „zbyt nisko opodatkowanym” małym przedsiębiorstwom, przez co należy uznać je za pomoc państwa. Podobne stanowisko Komisja wyraziła w stosunku do węgierskiego podatku od reklam dla największych firm. Oba kraje zakwestionowały decyzje Komisji przed Sądem Unii Europejskiej.

Wyrok Sądu UE

Sąd UE w wyroku z dnia 16 maja 2019 r. w połączonych sprawach T‑836/16 i T‑624/17 uwzględnił skargi i stwierdził nieważność decyzji Komisji.

Sąd podkreślił, że Komisja nie może - chyba, że pojawia się oczywista niespójność - zdefiniować zamiast danego państwa członkowskiego charakteru i struktury jego systemu podatkowego, nie ryzykując przy tym naruszenia kompetencji tego państwa w dziedzinie podatkowej. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że istnieją podatki, których charakter nie stoi na przeszkodzie temu, by towarzyszyły im mechanizmy modulacji mogące nawet przyjąć formę zwolnień, przy czym mechanizmy te nie muszą prowadzić do przyznania selektywnej korzyści. Przyznanie selektywnej korzyści nie miało w tej sprawie miejsca, nie doszło więc również do udzielenia pomocy państwa. Komisja wniosła od wyroku Sądu odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opinia Rzecznika Generalnego

W wydanej 15 października 2020 r. opinii Rzecznik Generalny TSUE Juliane Kokott zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyrok Sądu. Jej zdaniem progresywne opodatkowanie przychodów przedsiębiorstw nie jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Rzecznik podkreśliła, że w ostatnim czasie w swoim orzecznictwie TSUE popiera stanowisko, zgodnie z którym opodatkowanie progresywne może być powiązane z obrotem, ponieważ "kwota obrotu stanowi neutralne kryterium odróżniające, a także istotny wskaźnik zdolności płatniczej podatników". Podobnie jest w przypadku pomocy państwa.

W sytuacji braku uregulowań unijnych w tej dziedzinie państwom członkowskim pozostawione są kompetencje do określania podstaw opodatkowania oraz rozkładania obciążenia podatkowego między różne czynniki produkcji i różne sektory gospodarki.

Rzecznik w swojej opinii podkreśliła również, że podatek pobierany od przychodów – podobnie jak podatek pobierany od zysku – ma swoje wady i zalety. Ich rozważenie i wzięcie za nie odpowiedzialności nie jest jednak zadaniem organu czy sądu, ale umocowanego demokratycznie ustawodawcy. Ustawodawca podatkowy (w tym przypadku ustawodawca polski) może zdecydować, który podatek jest w jego ocenie odpowiedni. Unijne regulacje prawne dotyczące pomocy państwa nie wymagają wprowadzania podatków, które byłyby najbardziej odpowiednie z punktu widzenia Komisji.

Wyrok TSUE

Opinia Rzecznika Generalnego jest wstępem do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie. Trybunał bierze ją pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy, może jednak również wydać inne rozstrzygnięcie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)