close
Share with your friends

Tax Alert: Termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2019 r. zostanie przedłużony dla wszystkich podatników

Przedłużony termin na złożenie CIT-8 za 2019 r.

W dniu 25 marca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę tego podatku za 2019 r. zostanie przedłużony dla wszystkich podatników CIT do 31 maja 2020. W przypadku natomiast podatników, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80 proc. przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku publicznego, termin na złożenie zeznania rocznego zostanie przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Powiązane treści

Tax Alert

24 marca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8).

Projekt ten jednak zawiera bardzo ograniczony krąg podmiotów, do których zaadresowane miało być przedłużenie terminu na złożenie zeznania CIT – miał on znaleźć zastosowanie jedynie w stosunku do podatników, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80 proc. przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku publicznego czyli m.in. wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, organizacje non-profit, organizacje społeczne oraz fundacje.

Przedłużenie terminu dla wszystkich podatników CIT

W następstwie uwag skierowanych do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji projektu rozporządzenia przez szereg organizacji przedsiębiorców i pracodawców (w tym przy udziale KPMG) wobec tak ograniczonego kręgu podmiotów mogących skorzystać z przedłużonego terminu na złożenie zeznania, Ministerstwo Finansów zapowiedziało podjęcie decyzji o przedłużeniu terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę należnego podatku przez wszystkich podatników.

Termin ten ma zostać przedłużony do 31 maja 2020 r. 

Co z terminem sprawozdania finansowego?

Projekt ustawy zawierającej rządowe rozwiązania w związku z „Tarczą antykryzysową” zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia zmieniającego terminy wypełniania obowiązków w zakresie m.in. sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych.

W oparciu o tę delegację, po uchwaleniu ustawy przez Sejm i jej wejściu w życie, możliwe będzie wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia odraczającego również terminy dotyczące składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z informacjami prasowymi, w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad przygotowaniem takiego rozporządzenia. Na ten moment nie jest jednak jeszcze pewne, czy i kiedy zostanie ono wydane.

Nowe rozwiązania zawarte w „Tarczy antykryzysowej”

Najnowsze rozwiązania zawarte w przyjętym przez rząd projekcie ustawy dotyczącej „Tarczy antykryzysowej” przewidują, m.in.:

  • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r., które zatrudniają do 9 pracowników (składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
  • wypłatę z ZUS (nieoskładkowanego i nieopodatkowanego) gwarantowanego świadczenia miesięcznego dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych. Co do zasady jest to kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)