PITpoint Magazine

Niejasne i ulegające częstym zmianom przepisy podatkowe, a także zmieniające się orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, niejednokrotnie utrudniają poprawne rozliczenia z fiskusem. Wychodząc naprzeciw potrzebom, zespół Global Mobility Services w KPMG przygotowuje PITpoint Magazine – publikację podatkową zawierającą szereg ciekawych tekstów oraz informacji praktycznych z obszaru podatku od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu choć implementują wiele nowych ulg i preferencji podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg różnego rodzaju obciążeń zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W związku z powyższym, na łamach bieżącego numeru magazynu odnosimy się do szeregu tematów jakie Polski Ład implementuje w zakresie podatku PIT oraz składek ZUS, w tym m.in. do praktycznych aspektów związanych z rozliczeniem ulgi dla tzw. „klasy średniej czy też ulgi na powrót, jak również kwestii związanych z likwidacją możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku czy zmianą zasad opodatkowania najmu. Wskazujemy także zmiany w zakresie rozliczeń rocznych PIT, w tym zmiany w zakresie ulgi na dzieci, wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz ulgi mieszkaniowej oraz odnosimy się do kwestii związanej z uregulowaniem sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników, a także ryczałtu dla osób przenoszących się do Polski.

W tym wydaniu: 

Skontaktuj się z nami

Zobacz także: