e-KRS jednak w 2021 roku

e-KRS jednak w 2021 roku

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Anna Panek KPMG w Polsce

Junior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Logowanie na urządzeniu mobilnym

Pod koniec 2017 r. rozpoczęły się prace nad ustawą mającą na celu wprowadzenie ułatwień dla podmiotów (osób) rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowela miała zapewnić również przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych oraz ułatwić z nimi kontakt.

26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która miała rozpocząć rewolucję cyfrową w zakresie postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Ostatni jej etap miał rozpocząć się 1 marca 2020 roku. Ustawa zakładała, iż z dniem 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w postaci elektronicznej. Ustawa przewidywała również, iż od tego dnia prowadzenie akt rejestrowych, dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, odbywać się będzie wyłączenie w systemie teleinformatycznym, a akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą podlegały przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Jednak w dniu 13 lutego 2020 roku Sejm przyjął ustawę (druk 45 i 45A) odraczającą wejście w życie przepisów dotyczących wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS.

Zgodnie z Ustawą (art. 12) przepisy, które miały wejść w życie 1 marca 2020 roku, wejdą w życie 1 marca 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszą publikacją dotyczącą digitalizacji postępowania rejestrowego:

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/01/know-your-market-digitalizacja-postepowania-rejestrowego-juz-w-tym-roku.html

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)