close
Share with your friends

GMS Alert: Nowe stawki PIT od 1 października 2019 roku

GMS Alert: Nowe stawki PIT od 1 października 2019 roku

Publikacja przedstawia zmiany w ustawie o PIT, które wejdą w życie 1 października 2019 r. Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenia najniższej stawki podatku PIT, wynikającej ze skali podatkowej, z 18 proc. do 17 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł. Obniżenie stawki dotyczyć będzie podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Global Mobility Services Alert

W dniu 19 września br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podniesienia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z Ustawą obniżeniu ulegnie najniższa stawka podatku PIT wynikająca ze skali podatkowej, z 18 proc. do 17 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł.

Obniżenie stawki dotyczyć będzie podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Jest to kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym co pracownik dostaje „na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie musi przeznaczyć pracodawca.

Klin podatkowy dla osób najuboższych (zarabiających w granicach płacy minimalnej) w Polsce jest jednym z wyższych spośród krajów OECD, natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych.

Kolejną rzeczą wynikającą z Ustawy jest ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT.

W przypadku standardowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy u jednego pracodawcy, obecnie ich wysokość wynosi 1 335 zł rocznie.

Po zmianach będzie to kwota 3 000 zł rocznie.

W przypadku pracowników dojeżdżających do pracy do miejscowości innej niż ich miejsce zamieszkania, obecnie koszty uzyskania przychodów wynoszą 1 668,72 zł. Po zmianach kwota wzrośnie do 3 600 zł.

W przypadku pracowników, którzy uzyskują przychód u kilku pracodawców, kwota podwyższy się z obecnej na poziomie 2 002,50 zł do 4 500 zł.

Uwzględniając wprowadzone zmiany, podatnik, który uzyskuje miesięczne przychody na poziomie minimalnego wynagrodzenia tj. 2 250 zł zyska w skali roku 472 zł.

Przy miesięcznych zarobkach na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na 2019 r. (tj. 4 765 zł) podatnik zyska zaś rocznie 732 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków.

Przepisy Ustawy wejdą w życie z dniem 1 października 2019 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)