close
Share with your friends

Podatek u źródła | WHT Blog

Podatek u źródła | WHT Blog

Doradztwo prawno-podatkowe poświęcone podatkom międzynarodowym, w tym tematyce podatku u źródła – komentujemy najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

Doradztwo podatkowe i prawne poświęcone tematyce podatku u źródła.

Na łamach WHT Bloga komentujemy orzecznictwo dotyczące podatku u źródła

Eksperci z zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Tax Advisory) komentują orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe, a także zmiany w przepisach dotyczące podatku u źródła.

Wśród tematów poruszanych na blogu nie brakuje komentarzy do bieżących zagadnień podatkowych oraz skutków planowanych zmian w przepisach.

Naszym celem jest umożliwienie czytelnikom szybkiego i przystępnego zapoznania się ze zmianami prawa podatkowego, które są istotne z punktu widzenia ich codzienności biznesowej.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, na którym znajdują się wszystkie nasze wpisy. Poniżej lista opublikowanych artykułów.

2020-04-26 Wypłata należności reklamowych a zwolnienie z WHT
2020-04-20 Usługi szkoleniowe nie podlegają WHT
2020-04-09 Hosting danych poza WHT
2020-04-08 Brak wymogu badania beneficial owner dla dywidend
2020-03-31 Metoda pośredniego kredytu podatkowego tylko dla krajów z UPO
2020-03-26 Płatności za usługi ubezpieczeniowe poza WHT
2020-03-03 Należności wypłacane w związku z działalnością polskiego oddziału podlegają WHT
2019-12-19 Usługi pośrednictwa finansowego objęte WHT i art. 15e
2019-12-18 Płatności za usługi inżynieryjne poza WHT
2019-12-18 Kiedy wypłata za granicę może rodzić obowiązki w MDR?
2019-10-28 Odsetki od pożyczek opodatkowanych tzw. metodą alternatywną nie zaliczają się do limitu 2 mln zł na potrzeby WHT
2019-10-28 Opłaty franczyzowe są objęte WHT
2019-10-28 Wynagrodzenie za umarzane certyfikaty poza WHT
2019-10-22 Płatności za usługi ubezpieczeniowe podlegają WHT
2019-10-20 Przy WHT nie można zapominać o sankcjach z KKS
2019-09-25 Obsługa wierzytelności poza WHT
2019-09-25 Opłaty dystrybucyjne nie podlegają WHT
2019-09-25 Umowa sekurytyzacji a zyski przedsiębiorstwa
2019-09-25 Usługi pośrednictwa podlegają pod WHT
2019-09-24 Pobór WHT od płatności za dzierżawę urządzeń przemysłowych
2019-09-24 Podatek u źródła od opłat za reklamy i marketing internetowy
2019-09-24 Dokonując płatności transgranicznych za usługi należy zbadać status kontrahenta
2019-09-24 Niektóre usługi IT podlegają podatkowi u źródła
2019-09-24 Zwrot WHT jeszcze na starych zasadach.

 

Zagadnienia / słowa kluczowe:

Podatek u źródła | WHT | Withholding Tax

Bądź z nami w kontakcie