close
Share with your friends

Tax Alert: Uwaga na netting od 1 listopada 2019 roku!

Tax Alert: Uwaga na netting od 1 listopada 2019 roku!

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nabywający m.in. elektronikę, paliwa, stal, surowce wtórne, części samochodowe lub usługi budowlane, będą w wielu przypadkach obowiązani dokonywać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Niewykonanie obowiązku skutkować może dotkliwymi sankcjami. Wyjątkiem będą transakcje rozliczane przez potrącenie, o którym mowa w Kodeksie cywilnym. Z ostatnich wypowiedzi Ministerstwa Finansów, można wnioskować, że zwolnienie z obowiązku stosowania podzielonej płatności może jednak nie obejmować rozliczeń w ramach nettingu wielostronnego.

Powiązane treści

Tax Alert

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nabywający m.in. elektronikę, paliwa, stal, surowce wtórne, części samochodowe lub usługi budowlane, będą w wielu przypadkach obowiązani dokonywać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów o obowiązkowym stosowaniu podzielonej płatności nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

W opublikowanej 14 października b.r. na łamach Gazety Prawnej wypowiedzi, odpowiadając na pytanie o potrącenia inne niż kodeksowe, Resort Finansów wyjaśnił, że „powyższy przepis jasno wskazuje, jakiego typu potrącenia nie naruszają przepisów o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W innych przypadkach należy uregulować płatność w mechanizmie podzielonej płatności”.

Z powyższej wypowiedzi można wnioskować, że w przypadkach uregulowania należności w sposób inny niż typowe potrącenie w rozumieniu art. 498 KC, przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności będą mieć zastosowanie.

Oznacza to, że podatnicy nabywający towary lub usługi, które zostaną objęte obowiązkową podzieloną płatnością i stosujący w swoich rozliczeniach netting wielostronny oraz podobne formy rozliczeń bezgotówkowych (np. obejmujące wierzytelności niewymagalne), mogą być narażeni na poważne sankcje. 

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności bez zastosowania podzielonej płatności (mimo takiego obowiązku) organ podatkowy, co do zasady, ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy i wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

Ponadto Kodeks karny skarbowy będzie przewidywać karę grzywny do 720 stawek dziennych za dokonanie zapłaty z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności mimo takiego obowiązku (w przypadkach mniejszej wagi – karę grzywny za wykroczenie skarbowe).

W konsekwencji, w przypadku gdy stosują Państwo w swoich rozliczeniach netting wielostronny lub podobne rozliczenia bezgotówkowe, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy w zakresie występowania obowiązku stosowania podzielonej płatności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w powyższej kwestii, prosimy o kontakt.

Tomasz Bełdyga, Piotr Żurowski, Agnieszka Laskowska,  Agnieszka Smolińska Wiśnioch

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)