close
Share with your friends

Raport: Project Management. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach w Polsce

Zmieniające się warunki rynkowe, rosnące oczekiwania klientów i dynamiczny rozwój technologii wymuszają na organizacjach zmianę podejścia do zarządzania projektami oraz nowe inwestycje w rozwój tego obszaru. 42 proc. badanych przedsiębiorstw w Polsce deklaruje, że zarządza projektami w ujednolicony sposób na poziomie całej organizacji. Jednocześnie aż 55 proc. ankietowanych firm nie prowadzi pomiarów dojrzałości projektowej. W najbliższym czasie priorytetem dla większości przedsiębiorstw będzie poprawa procesu organizacji projektu oraz komunikacji pomiędzy uczestnikami.

Powiązane treści

Perspectives

Badanie KPMG w Polsce pt. „Project Management. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce” zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 100 średnich i dużych firm. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2019 r. za pomocą firmy Norstat. Ankietowanymi byli członkowie kadry zarządzającej oraz kierownicy wyższego i średniego szczebla.

© 2020 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)