close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.08 - 02.09.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.08 - 02.09.2019

Jest 2 września 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: Na potrzeby ZCP działalność nie musi być kontynuowana

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I FSK 1265/17), zarówno przepisy Dyrektywy 112, jak również Ustawy o VAT dla celów uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie wprowadzają wymogu, aby konkretna działalność zbywcy była kontynuowana przez nabywcę majątku. Jak wskazał NSA, istotne jest, aby majątek, który został zbyty, w dalszym ciągu służył do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów zastosowania wyłączenia wynikającego z Ustawy o VAT nie jest natomiast konieczne, aby działalność prowadzona przez nabywcę była tożsama z działalnością zbywcy.

CIT: Wsparcie w sprzedaży nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2004/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że cechą charakterystyczną usług wsparcia w sprzedaży jest pośrednictwo do zawarcia umowy sprzedaży. W efekcie, czynności charakterystyczne dla umów doradczych czy reklamowych nie przeważają nad pozostałymi elementami świadczenia. W konsekwencji, usługi wsparcia w sprzedaży nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

PIT: Niższy PIT od 1 października br.

W dniu 31 sierpnia br. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, obniżającą stawkę PIT z 18 do 17 proc. i koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Po zmianach podstawowe koszty uzyskania przychodów wyniosą 250 zł miesięcznie w porównaniu do obecnych 111,25 zł. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października br.

Ochrona interesów podatnika: Objaśnienia podatkowe w zakresie daniny solidarnościowej

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w sprawie daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowiązek jej zapłaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1 000 000 zł.

Pozostałe zagadnienia: Darowizna może stanowić koszt podatkowy

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2019 r. zgodził się z podatnikiem, że darowizna może stanowić koszt podatkowy wbrew literalnemu wyłączeniu w ustawie o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 14). Organ uznał, że darowizna nie była nieodpłatna i miała charakter ekwiwalentny, gdyż w przedmiotowej sprawie obdarowany zobowiązał się do budowy obiektu edukacyjnego na otrzymanej nieruchomości gruntowej. Tym samym organ uznał, że na potrzeby rozpoznania kosztu podatkowego w CIT należy odejść od cywilistycznego rozumienia umowy darowizny.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)