close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.09 - 30.09.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.09 - 30.09.2019

Jest 30 września 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 125/19) należność za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę nie podlega opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy wynajmujący nie wyraża zgody na zajmowanie lokalu, wielokrotnie wzywając najemcę do jego opuszczenia oraz wytaczając powództwo o wydanie nieruchomości i eksmisję. Jak zauważył WSA, gdyby wynajmujący tolerował bezumowne korzystanie z nieruchomości przez najemcę, opłaty z tego tytułu podlegałyby opodatkowaniu VAT. W przeciwnym razie należy uznać, że opłaty te mają charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji pozostają poza VAT.

CIT: Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 września 2019 r., sygn. III SA/Wa 2907/18, zwrócił uwagę, iż wyliczając nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego wynikającą z kredytów (pożyczek), należy brać pod uwagę cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki). Zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy o CIT przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych dla sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Celem zaciągnięcia kredytu refinansowego, nawet jeśli został on zaciągnięty na sfinansowanie długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jest spłata innego kredytu, nie zaś sfinansowanie projektu, o którym mowa w przytoczonym przepisie. W związku z tym nie można tu mówić o bezpośrednim celu w postaci sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, który to cel wymagany jest ww. przepisem.

PIT: Ustawa obniżająca PIT już w Dzienniku Ustaw

Z początkiem października podatek dochodowy PIT zostanie zmniejszony z 18 do 17 procent. Przewidującą to nowelizację ustaw podatkowych opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Równocześnie podwyższone zostaną koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Resort finansów zakłada, że zmiany obejmą ok. 25 mln podatników. Zmiany wprowadza ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835). Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 października.

Akcyza: Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. W efekcie nie będzie już obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej podmiotu – wystarczające będą informacje nt. nazwy i adresu danego podmiotu. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2019 r.

Pozostałe zagadnienia: Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych

W wyroku z dnia 19 września 2019 r. (sygnatura akt I SA/Kr 1223/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że usługa oddelegowania pracowników, którzy mają u usługobiorcy pełnić funkcje kierownicze, jest świadczeniem o podobnym charakterze do usługi zarządzania. W rezultacie koszty takiej usługi podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)