close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.09 - 23.09.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.09 - 23.09.2019

Jest 23 września 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.09 - 23.09.2019

CIT: Limit usług niematerialnych a usługa najmu szyldów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 września 2019 r., sygnatura akt I SA/Gd 1163/19, zajął się kwestią limitowania kosztów usługi najmu szyldów. Sąd zwrócił przy tym uwagę, iż szyld, oprócz funkcji informacyjnej, pełni także funkcję reklamową. Z tego względu usługa najmu szyldów jest w istocie usługą reklamową, podlegającą limitowi usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT.

PIT: Moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży udziałów na gruncie ustawy o PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 września 2019 r., sygnatura akt III SA/Wa 2891/18, zwrócił uwagę, iż potencjalne dopłaty z tytułu zatrzymanego wynagrodzenia związane ze sprzedażą udziałów podatnik powinien rozpoznać jako przychód z kapitałów pieniężnych w dacie ich wymagalności. Sąd podkreślił przy tym, iż dopóki ww. świadczenia nie są podatnikowi należne, nie można mówić o powstaniu przychodu.

VAT: Odliczenie VAT od samochodów służbowych

W wyroku z dnia 12 września 2019 r. (sygnatura akt I FSK 1028/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nawet w przypadku gdy samochody firmowe będą wykorzystywane do celów służbowych, a ich wykorzystywanie do celów prywatnych będzie karane, należy uznać, że pracodawca w pewnym stopniu przewiduje prywatny użytek tych samochodów. W konsekwencji, pracodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT.

CIT: Nabycie udziałów a wydatek na cele statutowe podatnika

W wyroku z dnia 19 września 2019 r. (sygnatura akt II FSK 3350/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zakup udziałów w innym podmiocie nie służy bezpośrednio realizacji celów statutowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W tej sytuacji związek między nabyciem praw majątkowych i korporacyjnych a realizacją celów objętych preferencją jest zbyt odległy. Zatem przychód wydatkowany na nabycie tych udziałów nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku.

Pozostałe zagadnienia: Pojęcie kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności

W wyroku z dnia 18 września 2019 r., sygnatura akt I GSK 228/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że do kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności zaliczyć można jedynie koszt samej energii elektrycznej wraz z podatkami – z wyjątkiem podatku VAT – bez dodatkowych opłat. Koszty dodatkowych opłat, w tym m. in. opłaty dystrybucyjne, nie są podatkami, stąd też nie można ich zakwalifikować do kosztów nabycia energii elektrycznej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)