close
Share with your friends

Raport: Regulation and supervision of fintech

Raport: Regulation and supervision of fintech

Rosnąca rola fintechów przyczynia się do wzrostu ryzyka zarówno dla konsumentów jak i inwestorów, dla przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, a w szerszym ujęciu, także dla stabilności rynków finansowych. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto szereg inicjatyw regulacyjnych i nadzorczych związanych z nowymi technologiami w finansach. Główne działania regulacyjne w odniesieniu do nowych technologii i rozwiązań fintech dotyczą głównie kryptoaktywów, technologii rozproszonych rejestrów, chmury obliczeniowej, crowdfundingu, systemów płatności, a także sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wykorzystywania wielkich zbiorów danych.

Andrzej Gałkowski KPMG w Polsce

partner, szef zespołu doradztwa dla sektora bankowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Regulation and supervision of fintech

Raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech” prezentuje analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)