close
Share with your friends

IGI Alert: Wsparcie dla przedsiębiorstw na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Wsparcie dla firm na infrastrukturę dot. innowacji

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje kolejny nabór na projekty dotyczące dofinansowania infrastruktury B+R dla przedsiębiorców.

Powiązane treści

IGI Alert

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Termin naboru wniosków

Od 26 września 2019 r. do 14 października 2019 r.

 

Intensywność wsparcia

inwestycje:

do 70 proc. dla MŚP;

do 50 proc. dla dużych firm (w zależności od lokalizacji projektu).

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

 

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Przykładowe koszty kwalifikujące się do wsparcia:

 • nabycie nieruchomości;
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych (wraz z kosztem instalacji i uruchomienia);
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • zakup licencji, patentów i innych praw własności intelektualnej.

 

Zasady realizacji projektu

 • wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 2 mln PLN do 50 mln EUR;
 • okres realizacji projektu nie może wykroczyć poza 31 grudnia 2023 r.;
 • wnioskodawca musi przedstawić agendę badawczą.

 

Nasze doświadczenie

W ramach ostatnich naborów wniosków w działaniu 2.1 PO IR pozyskaliśmy wsparcie dla wszystkich złożonych przez nas projektów.

 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania wsparcia, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)