close
Share with your friends

Digital Finance – transformacja cyfrowa drogą do stworzenia nowoczesnych finansów

Transformacja cyfrowa drogą do nowoczesnych finansów

Role dyrektorów finansowych oraz innych osób pełniących funkcje finansowe ulegają zmianie. Na taki stan rzeczy wpływają oddziaływanie światowych trendów, postępująca globalizacja we wszystkich obszarach gospodarki, a także rosnąca potrzeba nowoczesnych rozwiązań dla dynamicznego świata biznesu.

Powiązane treści

computer

Zarządy wiodących przedsiębiorstw widzą nową rolę dla zespołu finansowego – partnera dla biznesu, który wspiera w podejmowaniu nie tylko decyzji operacyjnych, ale i strategicznych, dostarczając kompletne informacje oparte na wiarygodnych danych, dostępnych w czasie rzeczywistym. 85% kadry zarządzającej najbardziej rentownymi przedsiębiorstwami jest zdania, że ich dyrektor finansowy odgrywa strategiczną rolę w tworzeniu inteligentnych narzędzi analitycznych oraz dostarczaniu wysokiej jakości informacji zarządczej, sprzyjając długoterminowemu i efektywnemu wzrostowi przedsiębiorstwa  (źródło: badanie KPMG International).

Nowoczesny CFO i jego zespół wobec rynkowych oczekiwań

Współczesny dział finansowy w organizacji musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków, rozumianych jako przetwarzanie transakcji, raportowanie finansowe i kontrola, koncentrując się na zadaniach generujących wartość. Redukcja tradycyjnych funkcji finansowych możliwa jest tylko przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych, które mają szerokie zastosowanie, począwszy od przekształcania dokumentów z formy papierowej na elektroniczną, aż do wykorzystania sztucznej inteligencji. Kluczowym krokiem prowadzącym do digitalizacji jest eliminacja papierowej dokumentacji na rzecz elektronicznej, wprowadzenie cyfrowej archiwizacji, elektronicznego obiegu i autoryzacji dokumentów. Wiele organizacji zrezygnowało już z wystawiania i przetwarzania faktur drukowanych, wdrażając e-faktury. Dzięki narzędziom do konwertowania zeskanowanych dokumentów do edytowalnej postaci cyfrowej (OCR – Optical Character Recognition) czy elektronicznej wymiany danych (EDI – Electronic Data Interchange) organizacje mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność, osiągając wysoki wskaźnik dokumentów procesowanych bez ingerencji pracownika. Coraz większą popularnością cieszą się również narzędzia typu service desk, które usprawniają nie tylko komunikację
z zespołem IT, ale również pomiędzy finansami a innymi zespołami, zapewniając skuteczną i transparentną wymianę informacji.

Automatyzacja i robotyzacja

Automatyzacja obejmuje nie tylko podstawowe procesy księgowe, jak księgowanie faktur czy generowanie płatności, ale też procesy raportowania czy uzgadniania sald. Organizacje starają się wyeliminować najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania poprzez wdrożenie narzędzi automatyzacji – od makr w programie Excel (VBA), przez robotyzację procesów na istniejących systemach, po implementację specjalnych narzędzi i systemów.

W przypadku, gdy wymiana całego systemu bądź wdrożenie nowego narzędzia są zbyt pracochłonne i kosztowne, a sam proces ma charakter powtarzalny, rutynowy i przebiega w ten sam sposób, optymalnym rozwiązaniem może być robotyzacja procesów (ang. RPA – Robotic Process Automation). Wówczas wirtualny robot wyręcza człowieka w wykonywaniu żmudnych czynności, które zapisane są jako algorytm, wykonując działania na istniejących systemach. Takie ustrukturyzowane podejście pozwala na redukcję bądź całkowite wyeliminowanie błędów cechujących naturalnie pracę ludzką. Według badania KPMG w Polsce z 2018 r. 43% zespołów finansowych rozpoczęło już wdrażanie RPA, czyniąc obszar finansów liderem robotyzacji.

Nowoczesne systemy i narzędzia

Systemy klasy ERP umożliwiają integrację przetwarzanych informacji w powiązane bazy danych oraz komunikowanie się systemów bez ingerencji człowieka. Organizacje coraz częściej wykorzystują rozwiązania host-to-host m.in. na potrzeby komunikacji systemu finansowego z platformą bankową, do komunikacji z kontrahentami czy klientami, do automatycznego fakturowania między spółkami w grupie czy jako narzędzia do konsolidacji. Dzięki rozwiązaniom w chmurze i modelom as a service możliwy jest łatwiejszy oraz bardziej elastyczny dostęp do najnowszych wersji narzędzi i aplikacji, bez
konieczności utrzymywania infrastruktury IT. Wykorzystanie rozwiązań mobilnych zwiększa dostępność informacji i usprawnia realizację procesów (np. aplikacja do akceptacji faktur z poziomu telefonu). Implementacja nowoczesnych narzędzi Business Intelligence pozwala nie tylko na zaawansowaną analizę danych, ale także na wieloprzekrojowe raportowanie zarządcze, również w czasie rzeczywistym, oraz precyzyjne planowanie i wielowariantowe prognozowanie. Wizualizacja danych za pomocą dashboardów (kokpitów menedżerskich prezentujących kluczowe wskaźniki efektywności – KPI) umożliwia szybką ocenę sytuacji w organizacji, wychwycenie trendów czy zidentyfikowanie problemów. Technologia blockchain, która powoli zyskuje kolejne zastosowania w finansach, stanowi doskonałe rozwiązanie dla takich obszarów, jak realizacja płatności czy raportowanie podatkowe. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu autentyczności i minimalizacji ryzyka procesowanych informacji.

Podsumowanie

Korzystanie z dostępnych rozwiązań technologicznych pozwala z jednej strony ograniczyć czas poświęcany przez zespoły finansowe na realizację zadań powtarzalnych i czasochłonnych, ale nie kreujących wartości, a z drugiej strony – wesprzeć ich nową rolę jako partnerów biznesowych. Transformacja cyfrowa staje się coraz prostsza zarówno ze względu na dostępność rozwiązań na rynku, jak i nowelizacje regulacji, które nie tylko ułatwiają wprowadzanie narzędzi, a coraz częściej wymuszają takie działania, bez których dostosowanie się do nowych przepisów będzie bardzo trudne (JPK, RODO). Chociaż działy finansów i księgowości nierzadko stają się cyfrowym liderem w organizacji, wiele przedsiębiorstw działających na polskim rynku dopiero zaczyna swoją drogę do digitalizacji funkcji finansowej. Niemniej, zanim w nią wyruszą, powinny się odpowiednio przygotować: przeprowadzić analizę potrzeb, uporządkować i zoptymalizować procesy, opracować efektywne koncepcje modelu informacji zarządczej itp.

Izabela Krajewska, menedżer w dziale usług doradczych, zespół Management Consulting w KPMG w Polsce
ikrajewska@kpmg.pl
Specjalizuje się w transformacji funkcji finansowej w regionalnych i globalnych strukturach oraz wspiera organizacje we wdrożeniu Docelowego Modelu Operacyjnego dla różnych sektorów przemysłu, FMCG czy farmacji. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, finansów i SSC. W KPMG od 4 lat doradza dyrektorom finansowym w optymalizacji zespołów i automatyzacji procesów, kieruje projektami wdrażania centrów usług wspólnych.

Katarzyna Wróblewska, ekspert w dziale usług doradczych, zespół Management Consulting w KPMG w Polsce
katarzynawroblewska@kpmg.pl
Posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie rachunkowości zarządczej, analizy biznesowej, sprawozdawczości finansowej oraz optymalizacji procesów. W KPMG od 2016 r. pracuje w zespole Financial Management, Shared Services and Outsourcing Advisory.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)