close
Share with your friends

Tax Alert: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o podatku u źródła (WHT)

Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o WHT

Na mocy rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów odroczył stosowanie części znowelizowanych przepisów regulujących pobór podatku u źródła przez podatników CIT. Wejście w życie nowych regulacji dotyczy osób prawnych zostało przesunięte na dzień 1 stycznia 2020 r.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert

W piątek wieczorem (28 czerwca 2019 r.) Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. dotyczące daty obowiązywania nowych przepisów o podatku u źródła. Wejście znowelizowanych regulacji zostało przesunięte na początek 2020 roku. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą stosowali dotychczasowe zasady.

Czego dotyczy rozporządzenie

Co do zasady rozporządzenie odnosi się do nowych obowiązków nałożonych na płatników CIT nowelizacją z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193). Polegają one na tym, że płatnik wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne, zobowiązany jest najpierw pobrać podatek u źródła (20 proc. lub 19 proc.), a dopiero potem on lub sam podatnik mają możliwość ubiegania się o zwrot.

Podkreślamy, że Ministerstwo Finansów nie wydało analogicznego rozporządzenia dotyczącego podatku u źródła na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym płatnicy podatku PIT zobowiązani są do stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła już od dnia 1 lipca 2019 r.

Do tej pory nie wiadomo czy było to „przeoczenie” Ministerstwa Finansów, które w najbliższym czasie zostanie uzupełnione, czy też działanie celowe. Mamy nadzieję, że, odpowiedź na to pytanie uzyskamy w najbliższym czasie.

Przepisy pozostające w mocy

Wskazujemy, że przedmiotowe odroczenie dotyczy wyłącznie stosowania nowego mechanizmu poboru podatku u źródła. Oznacza to, że regulacje, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności (a w przypadku podmiotów powiązanych szczególnie należytej staranności) przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie znowelizowanej (rozszerzonej) definicji beneficial owner (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej) obowiązują w niezmienionej formie od 1 stycznia 2019 r.

Skutki publikacji rozporządzenia MF

W rezultacie wejścia w życie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zyskali więcej czasu na przygotowanie się do nowelizacji przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (w tym przykładowo wystąpienia o decyzję o stosowaniu zwolnienia czy też audytu transakcji objętych podatkiem u źródła).

Wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z jednej strony należy ocenić pozytywnie, z drugiej strony obecnie nie można mówić o pewności stanowienia prawa podatkowego.

W naszej ocenie prawo (w szczególności prawo podatkowe) powinno być stosowane w sposób budzący zaufanie. Tak też powinno być ono stanowione. Naszym zdaniem kształt przebiegu procesu legislacyjnego i konsultacyjnego, jak również grudniowe i czerwcowe odroczenie obowiązywania części nowych przepisów wskazują, że MF powinien rozważyć zawieszenie wprowadzenia w życie przedmiotowych zmian, bądź przynajmniej dostosowanie ich do możliwości przedsiębiorców prowadzących swój biznes w Polsce, w szczególności gdy prawie 6 miesięcy czekaliśmy na projekt objaśnień, które niestety nadal w wielu obszarach wiele nie wnoszą.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli chcieliby Państwo omówić skutki wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem w KPMG.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)