close
Share with your friends

Raport KPMG International pt. „Easing the pressure points: The state of intelligent automation”

The state of intelligent automation

Inteligentna automatyzacja (IA) stanowi jeden z kluczowych priorytetów wielu organizacji. Rozwiązania tej klasy nie tylko umożliwiają poprawę efektywności operacyjnej, ale również stanowią podstawę dla rozwoju usług i produktów. Z badania KPMG wynika bezpośredni związek pomiędzy szerokim wykorzystaniem technologii z zakresu inteligentnej automatyzacji a wynikami finansowymi.

Jan Karasek KPMG w Polsce

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport KPMG International pt. „Easing the pressure points: The state of intelligent automation”

Raport KPMG International pt. „Easing the pressure points: The state of intelligent automation”opisuje jak szybko wdrażane są technologie IA oraz jakie sukcesy i wyzwania pojawiły się na rynku. Prawie 600 liderów biznesowych, w tym 100 dyrektorów najwyższego szczebla w sześciu branżach i 13 krajach, zostało przebadanych pod kątem ich doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z inteligentną automatyzacją.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)