close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.06 - 01.07.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.06 - 01.07.2019

Jest 1 lipca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Połączenie spółek przez przejęcie a 2-letni okres posiadania udziałów

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 czerwca 2019 r. wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2177/17), w którym zajął się kwestią spełnienia przesłanki o posiadaniu udziałów przez 2-letni okres w sytuacji, w której dochodzi do połączenia spółek przez przejęcie. Sąd wskazał, iż przejęcie spółki przez spółkę przejmującą powoduje wstąpienie przez nią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, a więc dochodzi tu do sukcesji generalnej. Tym samym, ma to również zastosowanie do prawa do zwolnienia podatkowego odsetek.

VAT: Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Sz 125/19), czynność polegająca na udostępnieniu pracowników na rzecz lidera konsorcjum za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT. Jak zauważył WSA, skoro udostępniająca pracowników spółka obok udziału w zysku konsorcjum, będzie dodatkowo otrzymywać od lidera kwoty odpowiadające kosztom ich wynagrodzenia, dojdzie do odpłatnego świadczenia usługi. W konsekwencji, czynność ta podlega VAT i powinna zostać udokumentowana fakturą.

PCC: Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych

W wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2182/17) Naczelny Sad Administracyjny potwierdził, że przedsiębiorstwo jak również jego zorganizowana część nie stanowi prawa majątkowego, lecz zespół składników majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych odrębnie. W konsekwencji podatek ten powinien być wymierzony od wartości rynkowej poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa, nawet jeśli takie rozczłonkowanie składników majątkowych wydaje się karkołomne.

PIT: Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach UE a PIT

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2019 r., (sygn. akt. II FSK 2421/17), w świetle art. 14 ust. 1 ustawy PIT u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, którego adekwatną nazwą w zakresie obrotu unijnego na gruncie ustawy VAT, w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, jest określenie „podatek od wartości dodanej”. W konsekwencji podatnik może pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej o należny podatek od wartości dodanej zapłacony przez niego na terenie innego kraju UE

Pozostałe zagadnienia: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów

W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało długo zapowiadany projekt Objaśnień obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie poboru podatku u źródła. Podstawowa kwestia to obowiązek poboru przez płatnika WHT przy zastosowaniu krajowych stawek bez pomniejszeń wynikających z dyrektyw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), a dopiero później istnieje możliwość wystąpienia o zwrot.

Przygotowane Objaśnienia stanowią formę wyjaśniania przez MF jak powinni zachować się podatnicy i płatnicy stosując nowe regulacje w praktyce. Zastosowanie się do Objaśnień może dać ochronę taką jak zastosowanie się do interpretacji prawa podatkowego. Ze względu jednak na dość ogólny charakter Objaśnień i mnogość poruszanych stanów faktycznych, w praktyce Objaśnienia nabierają raczej waloru wyjaśniającego, aniżeli ochronnego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów”

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)