close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.07 - 22.07.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.07 - 22.07.2019

Jest 22 lipca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG

Ochrona interesów podatnika: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzi m.in. kilka zmian dotyczących podatków. Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do raportowania swoich praktyk płatniczych, a firmy, które nie dostaną zapłaty na czas, będą mogły korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT.
Kluczową zmianą podatkową, która zostanie wprowadzona z początkiem 2020 r., będą nowe przepisy mające na celu rozpoznawanie w PIT i CIT skutków tzw. złych długów oraz ulgi na złe długi. Mechanizm ma być zbliżony do tego funkcjonującego w podatku VAT.
 

CIT: Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi a art. 15e ustawy CIT

W wyroku z dnia 18 lipca 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2655/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że usługi wsparcia w zakupach, obejmujące zarządzenie kategoriami zakupowymi, kontaktami i relacjami stanowią usługi zarządzania. W efekcie koszty tych usług podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT. W ocenie sądu, koszty te nie są również bezpośrednio związane ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towaru. Związek przedmiotowych usług ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towarów jest jedynie pośredni.

PIT: Zmiana stawek podatku PIT

W dniu 16 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz obniżenia kosztów pracy poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. Po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek – z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny solidarnościowej. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie musi przeznaczyć pracodawca.

VAT: Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 143/19), w przypadku kradzieży towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży za granicę, spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jak wskazał WSA, skoro wskutek kradzieży nie ma możliwości odsprzedaży towarów poza terytorium kraju, dochodzi do zmiany kwalifikacji transakcji po stronie spółki – transakcja realizuje się na terenie Polski. W konsekwencji, nie można odmówić prawa do odliczenia argumentując, iż nabycie skradzionych towarów ma bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną poza Polską. Ograniczenie prawa do odliczenia VAT ze względu na kradzież, która jest zdarzeniem mającym charakter losowy naruszałoby bowiem zasadę neutralności VAT.

Pozostałe zagadnienia: Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 356/19) zwrócił uwagę, iż przy kalkulacji kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o CIT nie uwzględnia się kosztów usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, nie uwzględnia się dochodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonej w SSE. Do odpowiedniego stosowania ww. przepisu zobowiązuje art. 15e ust. 4 ustawy o CIT.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)