close
Share with your friends
Cyfrowa mapa świata

OECD - opodatkowanie gospodarki cyfrowej

OECD - opodatkowanie gospodarki cyfrowej

Plan działań OECD na rzecz opodatkowania gospodarki cyfrowej

Na posiedzeniu w dniach 28-29 maja 2019 r. 129 państw członkowskich OECD przyjęło plan działań mających na celu osiągnięcia porozumienia w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych (przede wszystkim przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej) do końca 2020 r.

Program prac skupia się na dwóch obszarach:

  1. Ustalenie zasad opodatkowania i alokacji zysków przedsiębiorstwa do danego państwa;
  2. Wypracowaniu narzędzi zapewniających państwom realny pobór podatków od tych zysków.

Ustalono również, że prace w tych obszarach muszą być uzupełnione o ocenę ich wpływu na dochody publiczne, wzrost gospodarczy i inwestycje.

„Dzięki przyjęciu nowego Programu Prac osiągnięto istotny postęp, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby do końca 2020 roku osiągnąć jednolite, długoterminowe rozwiązanie problemów podatkowych związanych z cyfryzacją gospodarki. Obecne szerokie porozumienie w sprawie technicznego planu działania musi iść w parze z silnym poparciem politycznym na rzecz rozwiązania, które utrzyma, wzmocni i poprawi międzynarodowy system podatkowy” - powiedział Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria w oświadczeniu.

Harmonogram zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Państwa G20 podczas posiedzenia w Japonii w dniach 8-9 czerwca.

Bądź z nami w kontakcie