close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.06 - 17.06.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.06 - 17.06.2019

Jest 17 czerwca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Reflektor oświetlający animowany mikrofon na statywie

CIT: Konwersja wierzytelności na kapitał jest wkładem niepieniężnym

W wyroku z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2490/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro w związku z potrąceniem części wierzytelności udziałowca z częścią wierzytelności spółki wobec udziałowca, nie dochodzi do faktycznego przekazania środków pieniężnych to nie dochodzi do wniesienia wkładu pieniężnego.

VAT: Stosowanie indywidualnego prewspółczynnika do działalności prowadzonej przez biuro festiwalowe w konkretnym budynku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 376/19) wydał wyrok, w którym wskazał, iż dokonując oceny możliwości zastosowania indywidualnego prewspółczynnika obliczonego według metody wybranej przez podatnika, uwzględnić należy specyfikę prowadzonej przez podatnika działalności. Biorąc pod uwagę przedmiot działalności podatnika będącego operatorem obiektu istotnego dla rozwoju miasta, jak również specyfikę jego działalności, stosowanie indywidualnego prewspółczynnika jest w tej sytuacji jak najbardziej uzasadnione.

PIT: Działalność w zakresie inżynierii budowlanej a 50% koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 7 czerwca 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2259/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że już po wydaniu zaskarżonej interpretacji indywidualnej, z mocą od 1 stycznia 2018 r., do art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, określającego katalog usług w stosunku, do których przysługuje uprawnienie do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, dodane zostały usługi w zakresie inżynierii budowlanej. Niemniej skoro w dacie wydania interpretacji przepis ten takich usług nie zawierał, to zasadna była odmowa w stosunku do nich prawa do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Ochrona interesów podatnika: Rozumienie pojęcia "Zależny przedstawiciel"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2457/18) wydał wyrok, w którym potwierdził, iż spółka polska powiązana ze spółką niemiecką, która nie posiada żadnych kompetencji władczych zarządczych względem tej polskiej spółki oraz nie będzie pełnomocnikiem niemieckiej spółki i nie będzie w jej imieniu zawierała żadnych umów w Polsce, nie stanowi zależnego przedstawiciela spółki niemieckiej w rozumieniu polsko-niemieckiej UPO. Konsekwencją tego jest uznanie, iż spółka niemiecka nie posiada zakładu na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o CIT w zw. polsko-niemiecką UPO.

Pozostałe: Opłata zapłacona w wyniku ugody z tytułu bezumownego korzystania przez spółdzielnię z uprawnień autorskich nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Sz 136/19) wskazał, iż wydatki w postaci zobowiązań wynikających z bezprawnego korzystania z utworów audiowizualnych oraz wideogramów na polu eksploatacji reemisja wraz z odsetkami, mimo iż były nakierowane na zachowanie przychodu (zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła), powinny być rozumiane jako skutek nieprzestrzegania norm prawnych, a nie cel służący uzyskaniu przychodu. W konsekwencji, nie będą one stanowić kosztów uzyskania przychodu.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)