close
Share with your friends

IGI Alert: Wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora stoczniowego

IGI Alert: Projekty B+R dla sektora stoczniowego

Od 17 czerwca można składać wnioski w ramach Programu sektorowego INNoship – wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora stoczniowego.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora stoczniowego

1.2 Sektorowe pogramy B+R – Program sektorowy INNOship

Termin naboru wniosków

Od 17 czerwca do 16 września 2019 r.

Budżet konkursu

200 000 000 PLN

Intensywność wsparcia

Na badania przemysłowe i prace rozwojowe:

 • badania przemysłowe:
  • do 80 proc. dla MŚP
  • do 65 proc. dla dużych firm
 • prace rozwojowe:
  • do 60 proc. dla MŚP
  • do 40 proc. dla dużych firm
 • jednostki naukowe – do 100 proc.

Na prace przedwdrożeniowe:

 • de minimis – 90 proc.
 • usługi doradcze dla
  • MŚP – 50 proc.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja naukowe.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych:

 • nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających;
 • rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza;
 • opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, w tym w szczególności uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i Administracji polskiej;
 • opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Zasady realizacji projektu

 • wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 mln PLN do 60 mln PLN;
 • okres realizacji projektu do 48 miesięcy;
 • projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Nasze doświadczenie

W ramach programów sektorowych pozyskaliśmy dofinansowanie dla 19 projektów.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania wsparcia, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.  

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)