close
Share with your friends

TP Alert: Nowe przepisy w zakresie Country-by-Country Reporting

Nowe przepisy w zakresie Country-by-Country Reporting

W dniu 15 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian m.in. w przepisach dotyczących Country-by Country Reporting w Polsce.

Powiązane treści

Nowe przepisy w zakresie Country-by-Country Reporting

Nowelizacja weszła w życie 14 dni po dacie ogłoszenia.

Przepisy obowiązujące z mocą wsteczną dla podatników rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po 1 stycznia 2016 r.

Z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające możliwość przekazania informacji o grupie podmiotów w ramach raportowania zastępczego przez państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej, w przypadku kiedy w danym państwie lub terytorium nie ma obowiązku złożenia raportowania Country-by-Country natomiast istnieje obowiązek przekazania złożonego raportowania do Polski.

Przepisy obowiązujące z mocą wsteczną dla podatników rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nowymi przepisami definicja grupy podmiotów powiązanych nie referuje już do przepisów o rachunkowości.

Dla grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe w złotych kwota progowa dla skonsolidowanych przychodów wynosi 3.250.000.000 PLN.

Przepisy obowiązujące z mocą od dnia wejścia w życie Nowelizacji

Niewątpliwie pozytywna informacja dla podatników jest taka, że termin na składanie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów został wydłużony do 3 miesięcy po zakończeniu sprawozdawczego roku obrotowego.

W sytuacji kiedy rok obrotowy grupy kapitałowej obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę skonsolidowanych przychodów (w celu określenia obowiązków) określa się wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące przekazanych danych lub informacji są sporządzane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Nowe przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania przez podatników obowiązków w zakresie Country-by-Country Reporting przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowelizacja wprowadziła możliwość dokonania przez podatnika korekty złożonych informacji o grupie podmiotów (CBC-R) lub powiadomienia (CBC-P).

Karze pieniężnej podlegają jednostki, które zarówno nie dopełniają obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów, jak i powiadomienia, ale również podatnicy którzy przekazują informację lub powiadomienie niepełne lub niezgodne z posiadanymi danymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)