close
Share with your friends

Tax Alert: Zmiany w podatku od towarów i usług (kasy online)

Tax Alert: Zmiany w podatku od towarów i usług

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca szereg zmian w zakresie kas fiskalnych, zaś 30 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (obowiązuje od 1 maja 2019 r.).

Powiązane treści

Zmiany w podatku od towarów i usług (kasy online)

Kasy fiskalne online

Od 1 maja 2019 r. podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas (tzw. kasy online). Podatnik stosujący kasy online będzie obowiązany do zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między tym urządzeniem a Centralnym Repozytorium Kas.

Co do zasady wprowadzenie nowej kategorii kas rejestrujących nie nakłada obowiązku natychmiastowej wymiany dotychczas używanych urządzeń. Wymiana będzie następować stopniowo, w zależności od rodzaju ewidencjonowanej sprzedaży.

Kasy online będą musieli wprowadzić:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – podatnicy:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów;

b) dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – podatnicy:

a) świadczący usługi związane z wyżywieniem – świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych.

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – podatnicy świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Zgodnie z Rozporządzeniem podatnik jest obowiązany zapoznać osoby prowadzące u niego ewidencję z informacją o zasadach jej prowadzenia (w tym wystawiania paragonu fiskalnego) oraz skutkach dla tej osoby w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Wzór informacji oraz oświadczenia znajduje się w załączniku do Rozporządzenia. Informacje o zasadach ewidencji oraz oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia są obowiązane złożyć oświadczenie do dnia 31 maja 2019 r.

Rozporządzenie nie przewiduje obowiązku złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego.

 

Kody literowe

Zgodnie z Rozporządzeniem
do oznaczeń literowych od „A” do „G”
w kasie fiskalnej będą musiały zostać przypisane odpowiednie stawki podatku w następujący sposób:

  • literze „A” – stawka podatku w wysokości 22 proc. albo 23 proc.;
  • literze „B” – stawka podatku w wysokości 7 proc. albo 8 proc.;
  • literze „C” – stawka podatku w wysokości 5 proc.;
  • literze „D” – stawka podatku w wysokości 0 proc.;
  • literze „E” – zwolnienie od podatku;
  • literze „F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0 proc. (zero techniczne) w przypadku świadczenia usług turystyki lub dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Termin na przypisanie stawek do właściwych oznaczeń upływa 31 lipca 2019 r.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi nowych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)